Vesihuoltolaitos tiedottaa: Vesijohtovedessä saattaa esiintyä sameutta


 Vesijohtovedessä saattaa esiintyä sameutta. Vettä voi kuitenkin käyttää normaalisti. Sameus poistuu vettä juoksuttamalla.

Sameus johtuu runkolinjaan päässeestä ja veteen sekoittuneesta ilmasta.

Haitta koskee Poronkankaan Veden asiakkaita, eli seuraavia kunnanosia: Eteläinen ja itäinen Mustasaari sekä osa Koivulahtea ja Sulva-Riimalaa.

Vielä ei ole tiedossa, kuinka kauan haitan korjaaminen kestää.

Lisää uutisia