Rakennusjärjestyksen uudistaminen


Byggande - Rakentaminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 16.4.–17.5.2021 Mustasaaren virastotalossa (MRL 63. §):

Mielipiteet on toimitettava viimeistään 17.5.2021 klo 16.00 sähköisesti rakennusvalvonta@mustasaari.fi tai Mustasaaren kunnan rakennusvalvonnalle, Keskustie 4, 65610 Mustasaari.

Lisää uutisia