Sepänkylän sivistyskampus

Mustasaaren kunnanvaltuusto päätti 14.3.2022 investoida 32,6 miljoonaa euroa uuteen sivistyskampukseen Sepänkylään. Investointi jakautuu vuosille 2022–2027.

Sepänkylän sivistyskampuksen työt alkoivat jo vuonna 2014. Sepänkylän sivistyskampuksesta muodostuu kokonaisuus suomen- ja ruotsinkielisille lapsille ja oppilaille varhaiskasvatuksesta 9. luokkaan saakka sekä Korsholms gymnasiumin oppilaille.

Hankekoordinaattorina toimii rakennuttajainsinööri Erik Rönnqvist. Pääsuunnittelija on Anders Höglund, Laaja Arkkitehdit Oy.

Kunta tiedottaa hankkeen etenemisestä säännöllisesti tällä sivulla ja sosiaalisen median kautta.

”Sepänkylän sivistyskampus on kunnan kautta aikojen isoin talonrakennusinvestointi.”

Ben Antell, tekninen johtaja

Alempana sivulla

Toimikunta
Kaikki alkaa tilaohjelmasta
Koulukampus neliömetreinä
Tapahtuu 2021–2022
Tapahtunut 2020–2021
Tapahtunut 2018–2019
Tehty ennen vuotta 2018
Selvitykset ja suunnitelmat

Toimikunta

Kunnanhallitus asetti 4.4.2022 (§ 88) toimikunnan Mustasaaren sivistyskampuksen jatkotyötä varten. Toimikunta voi ottaa kantaa pienempiin muutoksiin, joista ei aiheudu uusia kustannuksia. Ohjausryhmä valmistelee tarvittaessa asioita asianomaisten toimielinten päätettäväksi.

Toimikunnan jäsenet ovat

 • kunnanhallituksen puheenjohtaja Carola Lithén
 • kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Alice Lillas
 • yhdyskuntarakentamisen valiokunnan puheenjohtaja Kenth Nedergård
 • sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Yngve Lithén
 • sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Karina Björninen
 • tekninen johtaja Ben Antell
 • sivistysjohtaja Denice Vesterback
 • rakennuttajainsinööri Erik Rönnqvist.

Toimikunnan suositukset

Toimikunta, joka asetettiin 23.8.2021 § 238 on päättynyt. Työryhmä otti kantaa seuraaviin kysymyksiin:

 • On ottanut kantaa oppilaiden opintopolkuun ja kielten kohtaamisiin sekä siihen, mitkä oppimisympäristöt tukevat oppimista.
 • Tarvitaan suomenkielinen yhtenäiskoulu.
 • Sivistyskampuksessa on oltava tiloja erilaisille toiminnoille.
 • On ottanut kantaa tilojen laatuvaatimuksiin, eli mitkä tilat ovat vakiotason tiloja ja mitkä ovat korkeatasoisempia ja käyttäjälle lisäarvoa tuottavia tiloja.
 • Kaikkien tilojen tulee olla muokattavia ja joustavia.
 • Tarvitaan keskuskeittiö ja iso ruokala, jossa on noin 650 istumapaikkaa. Ruokalan tulisi olla muokattavissa pienempiin osiin.
 • On ottanut kantaa rakennusmateriaalien valintaan ympäristövaikutuksia ja kestävää kehitystä ajatellen.
 • Kannattaa tilojen korkeaa hyödyntämis- ja käyttöastetta.
 • Kannattaa, että Keskuskoulun väistötilarakennusta käytetään myös jatkossa kampusrakennusten osana.
 • Kunta omistaa itse rakennuksen ja vastaa tukipalveluista.
 • Osa Keskuskoulun rakennuksista on vielä tutkittava ennen lopullista päätöstä niiden tulevista käyttötarkoituksista tai mahdollisesta purkamisesta. 
 • Rakentaminen aloitetaan keväällä 2022 ja valmistuu vuoden 2026 loppuun mennessä. 
 • Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 30 miljoonaa euroa. Rahoitetaan lainalla ja lyhennysajaksi ehdotetaan 40 vuotta.
 • Liikenneselvitys päivitetään siinä vaiheessa kun kampusrakennuksen lopullinen muotoilu on tiedossa.

Haasteita, joihin toimikunnan tulee vastata

 • Suomen- ja ruotsinkielisen varhaisopetuksen ja luokkien 1‒2 sijoittaminen kampusrakennuksiin.
 • Vanhan puuelementtirakenteisen Pilotti-rakennuksen (1990-luvulta) jatkokäyttö.
 • Onko väistörakennuksen säilyttäminen tarkoituksenmukaista kampushankkeen valmistuttua?
 • Miten korvaavat tilat järjestetään, jos Pilotti ja väistötilarakennus poistetaan? Rakennetaanko uudisrakennukseen kolmas kerros?
 • Onko tarpeen rakentaa viides tila kotitalouden ja teknisten töiden opetusta varten?
 • Keskuskoulun 2008 ja 2012 rakennettujen osien kohtalosta on tehtävä lopullinen päätös.
 • Missä määrin ja miltä osin rakennusmateriaalina käytetään CLT-massiivipuulevyjä?
 • Jos esisuunnittelusta poiketaan merkittävästi ja rakennusurakoiden hinnankorotukset vaikuttavat lopullisiin ratkaisuihin, kuinka onnistumme pysymään määrärahojen puitteissa?

”Olemme toimineet väliaikaisissa tiloissa lähes viisi vuotta. Odotamme innolla yhteisiä tiloja koko koululle.”

Anna-Kaisa Eskola, Keskuskoulun rehtori

”Toivomme, että koulurakennuksen suunnittelutyössä lähtökohtana on pedagogiikka, ja että siellä huomioidaan käyttäjien tarpeet, lasten tarpeet. Huolehditaan siitä, että oppimisympäristö on turvallinen kaikenikäisille lapsille.”

Mervi Kalliokoski, Keskuskoulun apulaisrehtori

Kaikki alkaa tilaohjelmasta

Rakentamista ohjaa tilaohjelma. Päivitetystä tilaohjelmasta käy ilmi, mitä tiloja koulut ja muut koulukampuksen toiminnot tarvitsevat. Jotkut toiminnot sijoitetaan nykyisiin rakennuksiin, toiset korjattaviin rakennuksiin ja lopuksi ne toiminnot, jotka eivät mahdu nykyisiin rakennuksiin, sijoitetaan uudisrakennuksiin.

Tilaohjelma käsittää noin 20 000 m2:n kokonaisuuden, jossa on uusia rakennuksia, kunnostettuja tiloja sekä nykyiset tilat.

Skiss över skolområdet. Piirrustus. koulualueesta
Suuntaa-antava suunnitelma tilojen sijoittelusta 30.11.2021. Huom! Suunnitelmiin tulee vielä muutoksia.

Tilaohjelma perustuu siihen, että tehdään seuraavat päätökset:

 • Pilotti puretaan.
 • Resurssirakennus puretaan tai siirretään, kun kaikki on valmista.
 • Iso osa keskuskoulusta ja ruotsinkielisestä yläkoulusta puretaan ja rakennusosat 2008–2012 säilytetään.
 • Musiikkiopisto sijoitetaan koulukampukselle.
 • Nuorisotila muuttaa takaisin koulualueelle.
 • Koko oppilashuollon tulee olla koulukampuksella.

”Tärkeintä on, että saadaan luokkahuoneita, jotka ovat niin isoja, että niissä voidaan järjestää oppimisympäristöjä erityistarpeisille oppilaille.”

Lena Sjöholm-Fahllund, Smedsby-Böle skolan rehtori

”Toivelistalla ylimpänä on riittävän isot ja tarkoituksenmukaiset luokkahuoneet.”

Pia Blomqvist, Korsholms högstadiumin rehtori

Koulukampus neliömetreinä

 • Tämänhetkinen koko 21 764 m2
 • Purettavia rakennusosia 6 826 m2
 • Peruskorjattavia rakennusosia 4 200 m2
 • Ennallaan pysyvää rakennusalaa 7 086 m2
 • Uutta rakennusalaa noin 10 126 m2
 • Kokonaispinta-ala, kun kaikki on valmista tämänhetkisten luonnospiirustusten mukaisesti vajaat 22 000 m2

”Esikoulua toivotaan lähelle ensimmäistä ja toista luokkaa. Kun ympäristö on lapselle tuttu, opettajalle jää enemmän aikaa opettamiseen.”

Maria Mitts, varhaiskasvatuksen opettaja Kuperkeikan esikoulussa

Tapahtuu 2021–2022

 • Kevyen liikenteen väylä on rakennettu Agnesinkujalle. Pohjatyö valmistui joulukuussa 2021 ja väylä päällystetään alkukesästä 2022.
 • Aikuisopiston yhteyteen on rakennettu iso pysäköintialue, joka valmistui joulukuussa 2021. Alue päällystetään alkukesästä 2022.
 • Rakennuslupaa voidaan hakea keväällä 2022.
 • Urakka-asiakirjat laaditaan keväällä 2022.
 • Rakennusurakoitsijat kilpailutetaan keväällä 2022.
 • Rakentaminen aloitetaan aikaisintaan syksyllä 2022.

”Positiivista on, että saamme huomattavasti isommat tilat kuin aikaisemmin. Haluamme sujuvaa yhteistyötä sekä ruotsinkielisen että suomenkielisen koulun kanssa. Uusien tilojen tulee olla nuorisotalon omia tiloja.”

Mikael Österberg, vapaa-aikapäällikkö

”On erittäin positiivista, jos saamme muuttaa koulukampukseen. Toivelistallamme on äänieristetyt huoneet ja peilisali.”

Rabbe Franzén, Musiikkiopiston rehtori

Tapahtunut 2020–2021

 • Osa Keskuskoulusta on purettu.
 • Kunnanhallitus hyväksyi 8.3.2021 Mustasaaren koulukampuksen täydennetyn esisuunnittelun.
 • Kunnanhallitus hyväksyi 15.6.2020 Mustasaaren koulukampuksen toisen esisuunnittelun.
 • Kunta on rakentanut kiertoliittymän Almantien, Matildantien ja Bölesundintien risteykseen.
Rondell. Kiertoliittymä.
Kiertoliittymä risteyksessä Almantie – Matildantie – Bölesundintie.
 • Korsholms gymnasiumin ja Almantien välille on rakennettu uusia pysäköintipaikkoja.
 • Hiekkakenttä parkkipaikkoineen on rakennettu Korsholms högstadiumin yhteyteen.
 • Kilpailutuksen jälkeen sivistyskampuksen pääsuunnittelijaksi on valittu arkkitehtitoimisto Laaja Arkkitehdit Oy.
 • Keskuskoulun vanhan osan purkaminen on aloitettu.
 • On tehty tutkimus siitä, miten CLT-rakentaminen vaikuttaa Sepänkylän koulukampuksen rakentamiseen.

Tapahtunut 2018–2019

 • Sepänkylän koulukeskus on erillinen osa Sepänkylän koulukampuskokonaisuutta. Uuden, kolmikerroksisen rakennuksen rakentaminen alkoi 2018, ja rakennus valmistui 2019. Rakennuksessa on sekä Smedsby-Böle skolanin että Korsholms högstadiumin tiloja.
 • Vuonna 2019 rakennettiin Smedsby-Böle skolan esikoulun ja Matildantien välille uusi lasten saattoalue ja Koulukeskuksen uusi laajennettu pysäköinti- ja saattoalue.
Tegelbyggnad. Tiilirakennus.
Sepänkylän koulukeskus.
 • Investigo Oy Ab teki vuonna 2018 kunnan toimeksiannosta Korsholms högstadiumin kuntotarkastuksen. Kunta on viime vuosina tehnyt kiinteistössä saneerauksia, korjauksia ja remontteja mutta rakentanut myös aivan uusia lisärakennuksia.
 • Ruotsinkielinen esikoulu siirrettiin Solbackenin päiväkodista Smedsby-Böle skolan tilohin 2019, kun esikoulun tilat Smedsby-Böle skolassa oli peruskorjattu.
Tegelbyggnad. Tiilirakennus.
Smedsby-Böle skola.
 • Pilotti, joka on osa Keskuskoulua, valmistui 2018. Täysin uusi väistötilarakennus rakennettiin Keskuskoululle 2019.
Vit skolbyggnad. Valkoinen koulurakennus.
Pilotti.
Brunt tvåvåningshus. Ruskea kaksikerroiksinen rakennus
Keskuskoulun väistötilarakennus.
 • Päiväkoti Kuperkeikka peruskorjattiin 2018.
Gult trähus. Keltainen puurakennus.
Kuperkeikka.

Tehty ennen vuotta 2018

 • Solbackenin päiväkodin laajennus valmistui 2017.
Gult trähus. Keltainen puutalo.
Solbackens daghem.

2016

 • Sepänkylän koulukeskuksen ensimmäinen esisuunnittelu hyväksyttiin.
 • Päätettiin, että Sepänkylän koulukampus toteutetaan asteittain.
 • Keskuskoulun sisäilmaongelmat kärjistyivät. Keskuskoulun ulkoseinät ja välipohjat saneerattiin tiiviiksi ja ilmastointia parannettiin.
 • Laadittiin Pilotin rakennussuunnittelu.

2015

 • Sepänkylän koulukampuksen liikennesuunnitelma tilattiin Rambollilta. Liikennesuunnitelma osoittaa saattoalueiden, pysäköintialueiden ja kevyen liikenteen väylien tarpeen.

2014

Mustasaaren koulu- ja päiväkotirakenteita tarkistaneen toimikunnan raportti vuodelta 2014 osoitti, että sekä ruotsin- että suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilatarpeet Sepänkylän koulukeskuksessa ovat lisääntymässä.

Selvitykset, suunnitelmat ja luonnokset

Asemakaava

Sepänkylän koulukeskuksen asemakaavan muutos hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 23.5.2019. Kaava tuli voimaan 7.8.2019.

Korkeammalla sivulla

Toimikunta
Kaikki alkaa tilaohjelmasta
Koulukampus neliömetreinä
Tapahtuu 2021–2022
Tapahtunut 2020–2021
Tapahtunut 2018–2019
Tehty ennen vuotta 2018
Selvitykset ja suunnitelmat