Sepänkylän sivistyskampus toteutetaan käyttäjien toivomusten mukaisesti


Mustasaaren kunta investoi 32,6 miljoonaa euroa uuteen sivistyskampukseen Sepänkylään. Investointi jakautuu vuosille 2022–2027.

Skiss över matsal i en skola. Piirrus ruokasalista koulussa.

Sisätilakuva E-osan ruokasalista. Kuva: Laaja Arkkitehdit Oy.

Sepänkylän sivistyskampus koostuu useammasta toisiinsa kytketystä rakennuksesta. Uudisrakennusten kokonaiskerrosala on 10 126 neliömetriä. Pääsuunnittelijana toimii arkkitehtitoimisto Laaja Arkkitehdit Oy. Hankkeen valmistuttua sivistyskampuksen kokonaiskerrosala on vajaat 22 000 neliömetriä.

Sivistyskampuksen toteuttamisen lähtökohtana ovat luonnokset, jotka vastaavat oppilaiden esittämiä toivomuksia ja ovat rehtoreiden yksimielinen ykkösvaihtoehto.

Valoisat avoimet tilat

Oppilaat ovat toivoneet valoisia ja avoimia tiloja ja käytäviä. Sivistyskampuksen molempiin osiin (W ja E) tulee kaksi niin kutsuttua ”sydäntä”. Sydämet ovat isompia avoimia tiloja, joissa oppilaat voivat kokoontua. Tiloja voidaan myös käyttää esimerkiksi vanhempainiltoja, konsertteja tai opetusta varten.

W-osan sydän on noin 165 neliömetriä ja E-osan sydän 222 neliömetriä. W-osaan rakennetaan valoaukko, jotta tilasta tulee valoisa.

Skiss över korridor med skåp i en skola. Piirrustus koulukäytävästä jossa kaappeja.
Sisätilakuva W-osan sydämestä. Kuva: Laaja Arkkitehdit Oy.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.3.2022 suunnitelman, joka käsittää useita rakennus- ja saneerausvaiheita:

  1. Rakennetaan noin 5 900 neliömetrin kokoinen uudisrakennus taitoaineita ja perusluokkia varten lähinnä Keskuskoulun tarpeisiin. Toteutetaan 2022–2024.
  2. Suurin osa Korsholm högstadiumista puretaan ja pienempi osa saneerataan. Rakennetaan noin 4 250 neliömetrin uudisrakennus, johon sijoitetaan yhteinen ruokasali ja perusluokat lähinnä Korholms högstadiumin tarpeisiin. Uudisrakennus rakennetaan 2024–2026.
  3. Osa Mustasaaren Keskuskoulun nykyisistä tiloista saneerataan oppilashuoltoa ja musiikkiopistoa varten. Toteutetaan 2024–2025.
  4. Smedsby-Böle skola saneerataan yhtenäiseksi tilaksi molempien kieliryhmien esikoululaisille ja alakoulun vuosiluokkien 1‒2 oppilaille. Toteutetaan 2026–2027.

Materiaalia

Lisää uutisia