Raippaluodon osayleiskaava

Vaihe: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 8.6.–7.7.2020 (MRL 63. §)