Asemakaavan muutos Sepänkylän korttelissa 47

Vaihe: Kaavaluonnos oli nähtävillä 2.4.–4.5.2020 (MRA 30. §).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 7.8.–5.9.2019 (MRL 63. §)