Ilmastotilinpäätös on valmistunut – tässä 10 ilmastotoimenpidettä vuodelta 2023


Mustasaaren kunnan ilmastotilinpäätös vuodelta 2023 on valmistunut. Ilmastotilinpäätöksessä käydään läpi kunnassa tehtyjä ilmastotoimenpiteitä. Alla listaamme 10 ilmastotoimenpidettä, jotka kunta toteutti vuonna 2023.

En grupp med barn står lutade över sopsorteringskärl

1.Kunta on jatkanut työtä fossiilisesta lämmityksestä luopumiseksi kunnan rakennuksissa. Muun muassa kiinteistötoimi on vaihtanut lämmitysjärjestelmiä ja siirtynyt käyttämään ilma-vesilämpöpumppuja Vallgrund skolassa, Petsmo daghemissä ja Sepänkylän paloasemalla.

2. Uusi hankintaohje, jossa ympäristö- ja kestävyysnäkökohdat ovat keskiössä, otettiin käyttöön. Uuden ohjeen mukaan hankintayksikön on hankinnoissaan huomioitava ympäristö- ja kestävyysnäkökohdat. Kunta pyrkii myös hankkimaan elintarvikehankinnoissa kotimaisia tuotteita ja mahdollisuuksien mukaan luomua.

3. Kunta suunnitteli ja rakensi uusia kevyen liikenteen väyliä 322 000 euron edestä. Vuoden aikana toteutettiin osa Höstveden ja Kolkin välisestä kevyen liikenteen väylästä Vähäkyröntien varrella ja Sepänkylän koulukeskuksen läheisyyteen on toteutettu kevyen liikenteen väylä kiertoliittymän rakennustöiden yhteydessä. Myös Vikbyn ja Sulvan väliselle tieosuudelle on suunniteltu kevyen liikenteen väylää.

4. Lintuvuoren kiertotalousalue kehittyy.  Liike- ja yritysalue Circle’s Edgen ensimmäisen osan rakentaminen aloitettiin vuonna 2023. Lintuvuoren kiertotalousalueella on tehty kolme varausta vuonna 2023, ja yhdelle aiemmin varatuista tonteista on rakennettu teollisuushalli. Yhteensä kahdeksan Lintuvuoren yhdestätoista kiertotaloudelle tarkoitetuista yritystonteista on nyt varattu.

5. Ilmastotiimit ja lajittelu kouluissa. Suurin osa kouluista on perustanut ilmastotiimin tai ympäristöneuvoston vuonna 2023, jotta oppilaat voivat osallistua ja heitä voi kannustaa kestävän kehityksen työhön. Kaikkiin kouluihin on myös hankittu lajitteluastioita, ja jätteiden lajittelujärjestelmää laaditaan sivistystoimen ja kiinteistötoimen yhteistyönä.

6. Kunta osallistui kestävän kehityksen viikkoon ja järjesti m.m kestävän kehityksen kahvilan, jossa kunnan työntekijät, kuntalaiset ja luottamushenkilöt saivat tietoa kunnan tekemästä kestävän kehityksen työstä. Kestävän kehityksen viikolla oli myös mahdollista antaa kunnalle ehdotuksia toimenpiteistä kestävän kehityksen eteen.

7. Kunta osallistui Ylen Miljoona roskapussia-kampanjaan 13.4.–14.6. Mustasaarelaiset keräsivät yhdessä 986 roskapussia kampanjassa. Asukasmäärään suhteutettuna kerättiin 50 roskapussia 1 000 asukasta kohti.

8. Aikuisopisto järjesti vuoden aikana 53 etäkurssia, mikä on kahdeksan enemmän kuin vuonna 2022. Kestävään kehitykseen liittyviä kursseja järjestettiin 20. Kestävää maanviljelyä ja metsätaloutta käsitteleviä kursseja järjestettiin kolme.

9. Liftin vuoroja on lisätty muun muassa Lintuvuorelle ja Botniahallille. Kunnan infopisteeseen on perustettu Liftin palvelupiste toukokuussa 2023.

10. Työ sähkölatausasemien määrän lisäämiseksi kunnan kiinteistöillä on jatkunut. Vuoden aikana latausasemia on rakennettu Keskuskoululle, Korsholms gymnasiumille, Tuovilan koululle ja Replot skolalle.

Yllä olevat toimenpiteet ovat vain osa kunnan ilmastotoimenpiteistä 2023. Linkistä voit tutustua kunnan ilmastotilinpäätökseen vuodelta 2023.

Lisää uutisia