Konseptikilpailu: Koivulahdessa sijaitseva Kvevlandersin alue


Kvevlanders illustrationsbild

Mustasaaren kunta järjestää konseptikilpailun Koivulahdessa sijaitsevan Kvevlandersin alueelle. Konseptikilpailussa on maksimissaan neljä kauppa- ja palvelutonttia jaossa. Tonttien rakennusoikeus vaihtelee 1 800 ja 4 800 m2 välillä ja kilpailuehdotuksia otetaan vastaan toukokuun 15 päivään asti.

Tavoitteena on yhtenäinen, arkkitehtoninen ja toimiva kaupan ja palvelujen alue, jonka palvelutarjonta vastaa maan kasvavan osan tarpeita. Kvevlandersin alue sijaitsee valtatien 8 välittömässä läheisyydessä. Valtatie 8 on pohjoisesta Vaasaan saapuva pääväylä.

Alueella on aiemmin sijainnut maatilan talouskeskus, jossa ei ole ollut toimintaa moneen vuoteen. Vuosina 2022–2023 alueelta on purettu vanha asuintalo ja muut maatilatoimintaan kuuluvat rakennukset.

Uusi kaupan ja palvelujen alue sovitetaan hyvin lähialueen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Aluetta tulee kehittää edelleen, ja sen tulee tukea Koivulahden nykyisiä palveluita. Alue sijaitsee kylän keskeisellä paikalla, ja sen hyvä näkyvyys ja liikenneyhteydet soveltuvat hyvin suunniteltuun maankäyttöön. Kunta tekee aktiivisesti työtä sen eteen, että suunniteltu eritasoliittymä ympäröivine liikennejärjestelyineen toteutetaan mahdollisimman pian.

Aikataulu:

Vaihe 1: Kilpailutyöt jätetään 28.2.–15.5.2024.
Vaihe 2: Keskustelut enintään 5 kiinnostavimman kilpailutyön kanssa 1.6.–15.9.2024.

Kilpailutyöt jätetään viimeistään 15.5.2024 kello 16.00

Tiedustelut: kehittämisjohtaja Mikael Alaviitala, 044 727 1210, mikael.alaviitala@mustasaari.fi

Lisää uutisia