Aurinkopaneelit, teemapäivät ja energiansäästö – monta ilmastotoimenpidettä 2022


Mustasaaren kunnan ilmastotilinpäätöksessä 2022 voit tutustua kunnan ilmastotoimenpiteisiin viimeisen vuoden aikana. Kunta on panostanut m.m aurinko- ja tuulivoiman edistämiseen, joukkoliikenteen kehittämiseen sekä koulujen systemaattiseen työskentelyyn kestävän kehityksen parissa.

Skolelever sorterar skräp.

Poimintoja ilmastotoimenpiteistä 2022 teemoittain

  • Energiansäästötoimenpiteet kunnan kiinteistöissä ja laitoksissa

Lokakuussa järjestetyn energiansäästöviikon aikana informoitiin, miten sähköä voidaan säästää kunnan kiinteistöissä ja kotona. Kiinteistötoimi laati listan energiansäästötoimenpiteistä ja kunta päätti monista energiansäästötoimenpiteistä. Muun muassa katuvalaistuksen aika-asetuksia ja kiinteistöjen lämmitystä tarkistetttiin. Myös kunnan koulujen ja päiväkotien aluevalaistusta tarkistettiin energian säästämiseksi.

  • Aurinkoenergian edistäminen

Virastotalon etelä- ja lounaispuolen vesikatolle asennettiin kesällä 2022 yhteensä 230 – 250 aurinkopaneelia, jotka tuottavat noin 80 MWh vuodessa. Aurinkopaneelien arvioidaan vähentävän hiilidioksidipäästöjä 41 000 kilogrammalla vuodessa.

  • Tulevaisuuden toimistotilojen järkevä suunnittelu

Sivistysosastolla kokeiltiin vuoden 2022 aikana joustavaa, avointa maisemakonttoria, jossa on yksittäisiä kiinteitä työpisteitä ja useita työpisteitä, jotka ovat useamman henkilön käytössä riippuen siitä, kuka työskentelee paikan päällä virastotalolla. Pandemian jälkeen monet ovat halunneet tehdä pääasiassa etätöitä, mikä on osaltaan mahdollistanut joustavat ratkaisut.

  • Tuulivoiman edistäminen

Kunta on mahdollistanut tuulivoimapuiston Merkkikalliolle, ja se on nyt otettu käyttöön. Tuulivoimalat on yhdistetty Fingridsin verkkoon. Tuulivoimapuistossa on 15 tuulivoimalaa, joista 12 on Mustasaaren puolella. Kokonaiskorkeus on 240 metriä ja yhteenlaskettu teho 82,5 megawattia.

  • Kunnallisen joukkoliikenteen kehittäminen

Mustasaaren kunnan ja Vaasan kaupungin uusi alueellinen joukkoliikenne, Lifti, aloitti toimintansa 1.7. Uudistuksen myötä reittiä Sepänkylä–Kivihaka–Vaasan keskusta–Vaskiluoto ajavalle linjalle 6 tuli enemmän päivittäisiä vuoroja ja reittiä ajetaan nykyisin myös lauantaisin ja sunnuntaisin. Toinen uutuus on sekä Vaasassa että Mustasaaressa toimivan Waltti-bussikortin käyttöönotto ja lähimaksun käyttömahdollisuus. Lintuvuoren yritysalueella työskentelevät ovat vuodesta 2022 alkaen voineet kulkea työmatkansa julkista liikennettä käyttäen.

  • Kevyen liikenteen väylien rakentaminen

Pyöräilyn ja kävelyn edistämisohjelma on laadittu ja hyväksytty yhdyskuntarakentamisen valiokunnassa. Työn laatimiseen on saatu liikenne- ja viestintävirasto Traficomin myöntämää liikkumisen ohjauksen valtionavustusta. Tieliikenne on kunnan suurin yksittäinen päästötekijä ja aiheuttaa noin kolmanneksen kunnan päästöistä. Kevyen liikenteen väyliä rakentamalla voidaan vähentää riippuvuutta autoliikenteeseen.

  • Osallistuminen Pohjanmaan kestävän kehityksen viikkoon

Mustasaaren kunta osallistui aktiivisesti Pohjanmaan kestävän kehityksen viikkoon 26.9.–2.10.2022. Viikon aikana järjestettiin esimerkiksi kestävän kehityksen tapahtuma yhteistyössä Stormossenin kanssa. Tapahtumassa oppilaat saivat testata lajittelutaitojaan ja pelata lajitteluteemaista mobiilipeliä. Päiväkodit ja koulut järjestivät viikon aikana myös omaa ohjelmaa, muun muassa roskien keräystä ja panostusta ruokahävikin vähentämiseen.

  • Koulujen kestävän kehityksen työ järjestelmälliseksi

Sivistyspalvelujen ilmastostrategiatyötä tehdään Hack the climate -hankkeena yhteistyössä oppilaiden ja opettajien kanssa. Kunta on saanut reilut 150 000 euroa hankevaroja Opetushallitukselta, Svenska folkskolans vänneriltä ja Svenska kulturfondenilta. Hankkeen piiriin kuuluvat kaikki varhaiskasvatuksesta lukioon. Eri koulujen ja koulutusasteiden edustajista muodostettu opettajatiimi kokoaa materiaalin kaikkien koulujen käyttöön ja luo kestävän kehityksen opinpolun. Jokainen koulu muodostaa oman ilmastotiimin, jossa oppilailla on mahdollisuus perehtyä kestävän kehityksen asioihin.

  • Kurssit kestävästä kehityksestä

Mustasaaren aikuisopisto järjestää säännöllisesti kursseja kestävästä kehityksestä. Ilmasto- ja energiastrategiassa määritelty tavoite on, että aikuisopisto järjestää vuosittain kymmenen teemaa käsittelevää kurssia. Tavoite saavutettiin vuonna 2022 kirkkaasti, kun teemaa sivuavia kursseja järjestettiin kokonaista 39!

Linkki ilmastotilinpäätökseen.

Lisää uutisia