Kunnanvaltuusto vahvisti talousarviokehykset vuodelle 2024


Kunnanvaltuusto on vahvistanut talousarviokehykset vuodelle 2024. Tavoite vuoden 2024 talousarviolle on nollatulos ja noin kymmenen miljoonan euron vuosikate.

Fullmäktigemöte

Mustasaaren kunnalla on hyvä kehitys verotulojen suhteen, mutta alustava laskelma vuoden 2024 valtionosuuksista osoittaa yli 2,6 miljoonan euron vähennystä. Työehtosopimusratkaisuilla 2023 tulee myös olemaan iso vaikutus henkilöstökuluihin niin vuonna 2023 kuin vuonna 2024.

Kunnanhallituksen esitys talousarviokehykseksi osoitti noin 2,5 miljoonan euron alijäämää sekä 7,2 miljoonan euron vuosikatetta, vaikka kaikkia lautakuntien ja valiokuntien ilmoitettuja kustannusnousuja ei ollut otettu mukaan. Mustasaaren kokoisella kunnalla pitäisi olla vähintään kymmenen miljoonan euron suuruinen vuosikate.

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin.

Valtuusto päätti kokouksessaan 12. kesäkuuta hyväksyä valtuutettu Kenth Nedergårdin ehdotuksen kahden äänestyksen jälkeen. Nedergårdin ehdotus oli, että tavoite vuoden 2024 talousarviota laadittaessa on, että talousarviovuoden tulos olisi nollatulos. Vuosikatteen tulee olla noin kymmenen miljoonaa euroa, jotta suunniteltu investointitahti olisi mahdollinen.

Tasapainottamistoimenpiteitä vaaditaan

Toimenpiteitä vaaditaan, jotta kunnan talous saadaan tasapainoon ensi vuonna. Lautakuntia ja valiokuntia on kehotettu jättämään ehdotuksia sopeuttamistoimista talousjohtajalle.

Päivitetty konsulttiraportti Mustasaaren kunnan talouden mahdollisista tasapainottamistoimenpiteistä valmistuu kesäkuussa, ja myös se tulee ottaa huomioon talousarvion jatkotyöstämisessä.

– Kuten muualla yhteiskunnassa, Mustasaaren kunnalle on tulossa muutama taloudellisesti haastava vuosi. Luottamushenkilöillä, viranhaltijoilla ja henkilökunnalla on nyt iso vastuu etsiä yhdessä ratkaisuja niin, että pysytään talousarviokehyksessä asetetuissa tavoitteissa, sanoo valtuuston puheenjohtaja Christoffer Ingo.

– Kunnanvaltuuston keskustelun perusteella on samalla aivan selvää, että Mustasaaren kunta panostaa haastavista ajoista huolimatta, jotta Mustasaari olisi paikka, jonne uudet asukkaat ja yritykset haluavat muuttaa ja jossa nykyiset asukkaat ja yritykset viihtyvät ja voivat hyvin, hän sanoo.

Christoffer Ingo. (arkistokuva).

Kaikkien lautakuntien ja valiokuntien tulee talousarviovalmistelussaan 2024 perustella mahdollinen uusi toiminta hyvin selkeästi.

Lautakuntien ja valiokuntien on jatkossakin turvattava riittävän korkea vuosikate kehittämällä toimialojen rajat ylittävää toimintaa. Toimialoja kehotetaan tarkastelemaan jokaista investointihanketta kriittisesti ja tekemään selkeitä priorisointeja.

Lisää uutisia