Kunta jakaa lähes 220 000 euroa avustusrahaa –näin avustukset jakautuivat


Mustasaaren kunta jakaa tänä vuonna yhteensä 219 708 euroa avustusrahaa, josta hyvinvointivaliokunta on myöntänyt 171 708 euroa ja tulevaisuus- ja kehittämisjaosto on myöntänyt 48 000 euroa.

Näin avustukset jakautuivat tänä vuonna:

Kulttuuritoiminta 49 528 euroa

Liikuntatoiminta 49 010 euroa

Kylien kehittämisavustus 48 000 euroa

Lapsi- ja nuorisotoiminta 21 477 euroa

Seurantalojen käyttöavustus 16 450 euroa

Yleishyödyllinen toiminta 14 743 euroa

Uimakoulutoiminta 13 000 euroa

Hankeavustus, kulttuuritoiminta 4 500 euroa

Kulttuuri- ja taiteilijastipendiä 3000 euroa

Kylien kehittämisavustus

Tölby hembygdsförening 3200 €

Petsmo Ungdomsförening 9500 €

Hankmo idrottsförening 6300 €

Västerhankmo ugdomsförening 9000 €

UF Havsbandet 9000 €

Älvbyarna i Östra Korsholm 7500 €

Wahlrooska 3500 €

Hankeavustus, kulttuuritoiminta

Replot Byaråd 3000 €

Fotoklubben Knäppisarna 1500 €

Kulttuuri- ja taiteilijastipendit

Fotokonstnär Patricia Rodas 1000 €

Bildhuggare Marita Perttula 1000 €

Författare Sara Jungersten 1000 €

Kulttuuritoiminta

Understödsföreningen för Bjarnes musikskola 7 548 €

Garantiföreningen för Kvevlax musikskola 7 140 €

Smedsby-Böle musikskola 5 032 €

Musikskolan i Norra Korsholm och Köklot 4 284 €

Veikids 1 224 €

Understödsföreningen för Korsholms teater rf 4000 €

Skäriteatern rf 3500 €

Replot skärgårds hembygdsförening (Granösunds fiskeläge) 5000 €

Björkö Fornminnesförening (Mårtes museum) 3000 €

Replot museiförening 1000 €

Kvevlax hembygdsförening 1000 €

Smedsby hembygdsförening 500 €

Västerhankmo hembygdsförening 500 €

Singsby sångkör 700 €

Kvevlax sångkör 600 €

Kvevlaxgille 500 €

Korsholmsgillet 400 €

Smedsby Hornkapell – Korsholms Big Band 400 €

StämmBandet 400 €

Skräddar-Antas stuga 1300 €

Koskö hembygdsförening 1000 €

Iskmo-Jungsund hembygdsforskare 500 €

Yleishyödyllinen toiminta

Björkö byaråd rf. 300 €

Björkö båtklubb rf. 1 500 €

Distriktsföreningen Vasa svenska synskadade rf. 135 €

Finlandssvenska taltidningsföreningen rf. 135 €

Folkhälsan i Kvevlax 360 €

Föreningen Iskmosunden rf 610 €

Hagnäs-Vassor fiskargilles Maskinsektion rf. 735 €

Hem och skolaföreningen vid Smedsby-Böle skola 150 €

Karperö Marthaförening 300 €

Karperö skifteslags smf, vassklippningskommitén rf. 1 135 €

Korsholms Cancerklubb rf. 150 €

Korsholms hjärtförening rf. 150 €

Korsholms HVC’s pensionärer 150 €

Korsholms krigsveteraner rf. 625 €

Korsholms pensionärsförening rf. 600 €

Korsholmsnejdens demensförening rf. 150 €

Koskö bys smf rf. 300 €

Kuni BF rf. 625 €

Kvevlaxnejdens pensionärsklubb 225 €

Norra Korsholms FBK 350 €

Nuoret lesket ry 113 €

Nykarleby-Oravais hembygdsförening i Vasa rf. 75 €

Petsmo byaförening 300 €

Petsmo båtklubb/vassklippningssektionen 535 €

Pohjola-Norden i Korsholm r.f 263 €

Replot Byaråd rf. 300 €

Ruth Marthaförening r.f 225 €

Rönnvik HF rf. 625 €

Sepänkylä’n Martat ry. 225 €

Solf Byaråd rf 300 €

Tuovilan Martat ry. 225 €

Tölby hembygdsförening 300 €

Vaasan seudun hengitysyhdistys 113 €

Vaasan Seudun Monikkoperheet ry. 113 €

Vallvik HF rf. 300 €

Vasa-Korsholm guider 350 €

Vasanejdens neuroförening rf. 113 €

Wahlrooska rf 225 €

Österbottens fiskarförbund rf. 400 €

Österhankmo Marthaförening rf. 225 €

Österhankmo smf, fiske och vattenskötselutskottet 735 €

Lapsi- ja nuorisotoiminta

Ahjopartio 800 €

Björkö UF Stjärnan 679 €

Elimförsamlingen i Kvevlax 200 €

Korsholms 4H-förening 10 578 €

Korsholms spejare 800 €

Kvevlax missionskyrka (FMU) 800 €

Kvevlax UF 550 €

Petsmo UF 910 €

Replot UF 510 €

Smedsby UF 790 €

Solf UF 480 €

UF Havsbandet 710 €

UF Hoppet 500 €

Vallvik HF 450 €

Västerhankmo UF 900 €

Wassor UF 380 €

Älvbyarna i Östra Korsholm 870 €

Österhankmo HF & UF 540 €

Uimakoulutoiminta

Folkhälsan i Björköby 329 €

Folkhälsan i Korsholm 4 557 €

Folkhälsan i Kvevlax 1 934 €

Folkhälsan i Replot 2 541 €

Folkhälsan i Solf-Sundom 3 639 €

Liikuntatoiminta

BK PlayBoys 350 €

BC Prickarna 400 €

Blind to Wrap agility (uusi yhdistys) 200 €

Botnia Dirtriders 435 €

Bölen Tiikerit (uusi yhdistys) 200 €

FC KoMu 3 120 €

FC Korsholm 900 €

FC Kuffen 4 450 €

Hankmo IF 2 070 €

Hippowasa (uusi yhdistys) 200 €

IF Femman 15 290 €

IF Hoppet 710 €

IF Kvarken 985 €

Iskmo-Jungsund BK 7 850 €

KM Volley – 86 170 €

Korsholms sportryttare 1 605 €

Kvevlax idrottsvänner 2 450 €

Skatila IK 1 195 €

Skatila Jakt och skytteförening 230 €

Solf IK 6 200 €

Seurantalojen käyttöavustus

Björkö UF Stjärnan 1 587 €

Folkhälsan i Solf-Sundom 1 193 €

Iskmo-Jungsund UF 947 €

Koskö HF 644 €

Kuni BF 83 €

Kvevlax UF 1 031 €

Norra Vallgrund UF 331 €

Petsmo UF 431 €

Replot UF 798 €

Rönnvik HF 499 €

Singsby HF 346 €

Smedsby UF 1 908 €

Solf UF 1 120 €

Tölby HF 617 €

UF Havsbandet 839 €

UF Hoppet 907 €

Vallvik HF 464 €

Vassor Marthaförening 189 €

Vikingborg UF-HF 345 €

Västerhankmo UF 428 €

Wasa UF Skatila 806 €

Wassor UF 503 €

Österhankmo HF-UF 432 €

Lisää uutisia