Lujatalo valittiin Mustasaaren sivistyskampuksen vaiheen 1 rakennusurakoitsijaksi


Lujatalo Oy on valittu Mustasaaren sivistyskampuksen vaiheen 1 rakennusurakoitsijaksi. Yhdyskuntarakentamisen valiokunta valitsi urakoitsijan kokouksessaan 26.4.

byggnad

Lujatalo sai korkeimmat kokonaispisteet hinnasta ja laadusta.

Hankinta käsittää vaiheen 1 (D-rakennus) uudisrakennuksen osat sekä option vaiheesta 2 (E-rakennus).

Erillinen päätös option käytöstä vaihetta 2 varten tehdään neljän kuukauden kuluessa vaiheen 1 urakkasopimuksen allekirjoittamisesta.

Yhdyskuntarakentamisen valiokunta päätti samalla hakea kunnanhallitukselta aloituslupaa sivistyskampuksen investointihankkeelle.

Suunniteltu rakennusaika vaiheelle 1 on 1.6.2023-31.5.2025 ja urakoitsijan oma suunnittelu alkaa heti kun urakkasopimus on allekirjoitettu.

Mustasaaren sivistyskampus on kunnan suurin talonrakennushanke kautta aikojen. Rakennuttajainsinööri Erik Rönnqvist tulee toimimaan tilaajan hankkeenvetäjänä.

Lisää uutisia