Vuodenvaihteesta alkaen kunta perii maksun joidenkin asiakirjojen antamisesta


Mustasaaren kunta ottaa käyttöön uuden taksan viranomaisen asiakirjojen antamisesta. Useimmat asiakirjat ovat saatavilla ilman maksua myös jatkossa, mutta vaativasta tiedonhausta peritään maksu 1.1.2023 alkaen.

Pärmar

Kuntalain mukaan kunnalla on oikeus periä maksu viranomaisen asiakirjojen antamisesta, ja useimmissa kunnissa jo toimitaan näin. Mustasaaren kunnassa ei ole aiemmin ollut yleistaksaa tähän tarkoitukseen, mutta koska hallintosääntö näin vaatii, kunta on nyt määritellyt asiakirjojen antamisesta perittävät maksut, kertoo kirjaaja Iita-Mari Hellberg.

Tiedonhaku vie joissakin tapauksissa paljon aikaa

Vaativammasta tiedonhausta kunta perii jatkossa perusmaksun. Maksu on 50, 100 tai 200 euroa tiedonhaun vaativuustasosta riippuen.

Esimerkkinä vaativasta tiedonhausta on pyyntö kaikista kirjeistä, jotka ovat tulleet eri viranomaisille usean vuoden aikana.

– Silloin asiakirjojen etsiminen ja antaminen vaatii meiltä erittäin paljon työtä, Hellberg sanoo.

Aiemmin jokainen vaativa tiedonhakupyyntö piti viedä poliittiseen käsittelyyn maksun määrittelemiseksi. Uuden taksan ansiosta asiakaspalvelussa voidaan jatkossa uuden pyynnön saapuessa ilmoittaa maksuista heti, ja tiedon pyytäjä saa itse päättää, haluaako hän jatkaa asian käsittelyä.

Useimmat asiakirjat ovat maksuttomia myös jatkossa

Ensi vuodesta alkaen kunta perii maksun myös erilaisten todistusten antamisesta. Koulu- ja työ- tai palkkatodistusten ensimmäinen pyyntökerta on maksuton. Sen jälkeen maksu on 10 euroa todistuksesta.

Mikäli henkilö tarvitsee maksullisen asiakirjan mutta hänellä ei ole taloudellisista syistä mahdollisuutta maksaa siitä, asiaa voidaan harkita ja maksusta tarvittaessa luopua.

Useimmat asiakirjat ovat kuitenkin saatavissa ilman maksua myös jatkossa.

Pääsääntönä on, että tiedonsaanti julkisesta asiakirjasta on maksutonta, kun kyseessä on yksilöity tieto, joka voidaan antaa kohtuullisella tiedonhaulla.

Maksua ei peritä kotiseutututkijoilta

Ennen maksujen määrittelyä Mustasaaren kunta tutustui muiden kuntien vastaaviin taksoihin. Erona useihiin muihin kuntiin Mustasaaressa ei maksua peritä kotiseutututkijoilta, jotka tarvitsevat asiakirjoja tutkimukseensa.

– Meille on tärkeää, että Mustasaaren historiasta ja kylistämme tehdään tutkimusta, Hellberg sanoo.

Uusi taksa otetaan käyttöön 1.1.2023. Se toimii yleistaksana, joka täydentää jo olemassa olevia kunnan toimialakohtaisia taksoja.

Esimerkiksi yhdyskuntarakentamisen valiokunnalla on jo oma taksa muun muassa lupamaksuista.

Tutustu uusiin maksuihin oheisen linkin kautta.

Lisää uutisia