Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion


Mustasaaren kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion kahdella muutoksella. Valtuusto päätti kokouksessaan 21.11 nostaa sivistysvaliokunnan käyttötalousarviota 150 000 eurolla ja investointitalousarviota 21 000 eurolla kunnanhallituksen ehdotuksesta.

Fullmäktige

Investointitalousarvion lisäys koski tievalaistuksen rakentamista. Ensi vuodeksi on budjetoitu 71 000 euroa tievalaistuksen rakentamiseen.

Talousarvio osoittaa runsaan 250 000 euron ylijäämää.

Nettoinvestoinnit ovat ensi vuonna 15,8 miljoonaa euroa ja tulevan viiden vuoden aikana kunta investoi noin 69 miljoonalla eurolla.

Isoin investointi on Mustasaaren sivistyskampus, jonka rakentaminen alkaa toukokuussa tai kesäkuussa.

– Mustasaari on kasvava kunta ja kasvu vaatii investointeja, talousjohtaja Henrik Sandback toteaa.

Uusi urheilumaja Koivulahteen ja uimarannan kunnostaminen Österhankmossa

Kunnan lainakanta lisääntyy kuitenkin maltillisesti. Ensi vuoden lopussa kunnan velkataakka on ennusteen mukaan 4 833 euroa asukasta kohti, kun se tämän vuoden lopussa on 4 698 euroa asukasta kohti.

Ensi vuoden talousarvioon sisältyy myös 4,5 miljoonan euron investointivaraus.

Muutamia ensi vuonna toteutettavia hankkeita ovat:

  • Omatoimikirjaston toiminta laajenee toiseen kirjastoon
  • Koivulahteen rakennetaan uusi urheilumaja
  • Österhankmon uimaranta kunnostetaan
  • Sepänkylän Hevosniityn-Omenalaakson virkistysalueen rakentaminen jatkuu
Lisää uutisia