Tutustu kunnan kestävän kehityksen työhön


Mustasaaren kunta panostaa vahvasti kestävään kehitykseen eri näkökulmista. Haluamme, että Mustasaari on paras paikka asua myös tuleville sukupolville. Kestävän kehityksen viikon kunniaksi haluamme vinkata kestävän kehityksen omasta sivusta kunnan nettisivuilla. Siinä saat helposti yleiskatsauksen kaikesta kestävän kehityksen työstä Mustasaaren kunnassa.

Sommar - Kesä

Teemme työtä kestävän kehityksen eteen seuraavissa kategorioissa:

  • Ilmasto ja energia
  • Luonto ja ympäristö
  • Rakentaminen ja suunnittelu
  • Yrittäjät ja kiertotalous
  • Liikenne ja kuljetus
  • Tieto, asenteet ja käyttäytyminen
  • Hyvinvointi ja terveys

Lue lisää kestävän kehityksen sivuilta.

Kunnanhallitus johtaa työtä

Kunnan ilmasto- ja energiatyötä johtaa ja koordinoi kunnanhallitus.

Kestävän kehityksen tiimi seuraa, että ilmastotyön tavoitteet saavutetaan. Lisäksi tiimi järjestää foorumeita kestävän kehityksen työhön osallistuville päättäjille, yritysten ja järjestöjen edustajille ja nuorille.

Mustasaaren kunnalla on projektijohtaja, jonka tehtävänä on kehittää kunnan ilmastojohtajuutta. Näin halutaan sisällyttää kestävyys ja ilmastoasiat kunnan toimintaan ja pitkällä tähtäimellä ottaa työhön mukaan kuntalaiset ja yritykset.

Lisää uutisia