Tulvariskissä olevien rakennusten kastumiskorkeuksia selvitetään Kyrönjoen alaosalla


Kesäkuun ja heinäkuun aikana selvitetään rakennusten tarkempia kastumiskorkeuksia Kyrönjoen vesistöalueen alaosalla.

Älv vid solnedgång. Joki auringonlaskussa.

Kyrönjoki on hyvin altis tulville. Tulvaherkkyyteen vaikuttavat erityisesti maaston tasaisuus, maankohoaminen, maankäyttö sekä vähäjärvisyys. Ylistaro-Koivulahti ja Ilmajoki-Seinäjoki ovat nimetty valtakunnallisesti merkittäviksi tulvariskialueiksi.

Tulvariskissä olevien rakennusten kastumiskorkeus selvitetään alueella, jolla on riski harvinaisille, keskimäärin kerran 100 vuodessa tapahtuville tulville. Rakennusten tarkempien kastumiskorkeuksien selvittämisen tavoitteena on helpottaa tulviin varautumista, vähentää tulvavahinkoja ja edistää tulvan alle jäävien toimintojen tulvasuojelua.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tkee selvitystyön. Mittaukset suoritetaan kiinteistöillä ja kiinteistöjen omistajia tiedotetaan mittauksista erillisellä kirjeellä. 

Lue lisää selvitystyörstä ELY-keskuksen verkkosivulla

Lisää uutisia