Mustasaaressa kävellään tai pyöräillään virkistys- ja liikuntamielessä


Pyöräily- ja kävelytottumuksista tehdyn kyselyn tulokset on julkaistu.

Cyklist på cykelväg en sommardag. Pyöräilijä pyörätiellä kesäpäivänä.

Yli 80 prosenttia Mustasaaren pyöräily- ja kävelytottumuksista tehtyyn kyselyyn vastanneista sanoo kävelevänsä tai pyöräilevänsä virkistys- tai liikuntamielessä. Melkein kolmasosa kulkee jalkaisin tai pyörällä myös harrastuksiin ja tapahtumiin.

Suurin syy valita kävely tai pyöräily on niiden myönteiset vaikutukset fyysiseen kuntoon ja terveyteen (80 prosenttia), ulkoilu ja virkistys (60 prosenttia) ja kätevyys (44 prosenttia).

Mustasaaren kävely- ja pyöräilyolosuhteiden kehittämiseen liittyvä kysely toteutettiin verkossa 7.–20.3.2022. Vastauksia saatiin yhteensä 807, ja vastaajista 84 prosenttia asuu Mustasaaressa. Karttapohjaisen kyselyn tarkoituksena oli selvittää nykyisiä liikkumistottumuksia sekä kartoittaa kävelyn ja pyöräilyn esteitä ja mahdollisuuksia.

Vastaukset vahvistavat tunnettuja haasteita

Vastaajat saivat esittää ideoita ja merkitä kartalle yhteystarpeita ja ongelmakohtia. Tärkeimmät kehityskohteet Mustasaaressa ovat kevyen liikenteen väylien määrä, liikenneturvallisuus sekä pyöräilyteiden jatkuvuus ja kunnossapito. Tiemestari Kjell Sundsten on tutustunut tuloksiin ja sanoo, että iso osa kyselyn tuloksista on tunnistettu jo aikaisemmin, mutta on hienoa saada vahvistus asiaan kuntalaisilta.

– Haastavia alueita löytyy esimerkiksi alueilta Singsby–Jungsund–Alskat, Koskö–Karperö, Veikarsintie, Sulva–Sundom, tieristeys Petsmontie-Koivulahdentie sekä Västerhankmo. Moni mainitsi myös tieosuuden Raippaluodon sillan ja Raippaluodon kylän välillä, ja myös kevyen liikenteen väylää Raippaluodon kylästä satamaan toivotaan, jatkaa Sundsten.

Vapaamuotoisissa vastauksissa oli mainittu tien päällysteen epätasaisuudet ja halkeamat, talvikunnossapito, paremmat opastuskyltit ja kyselyn täyttämisen tekniset haasteet. Lisäksi vastauksissa oli toiveita useammista kävelyväylistä Sepänkylässä ja paremmin pyöräilyyn sopeutetuista, esimerkiksi vinoilla reunakivillä varustetuista, reiteistä sekä myös mahdollisuus työsuhdepolkupyörän käyttöön Mustasaaren kunnassa.

– Positiivisia kommentteja on saatu, ja moni on iloinen kyselyn toteuttamisesta. Olemme kiitollisia kaikille kyselyyn vastanneille, Sundsten sanoo.

Kävelyliikenteen osalta toivotaan turvallisempia kulkuväyliä, luonnonläheisiä kävelyreittejä Sepänkylässä sekä parempaa kunnossapitoa ja valaistusta.

Edistämisohjelma valmistuu kesäkuussa

Mustasaaren pyöräilyn ja kävelyn edistämisohjelman on määrä valmistua kesäkuussa. Ohjelma tehdään yhteistyössä rakennetun ympäristön asiantuntijayrityksen Sitowisen kanssa. Työn laatimiseen on saatu liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustusta.

Uusia kevyen liikenteen väyliä

Alkukesästä rakennetaan kevyen liikenteen väylä Bölentietä pitkin Lärkantien risteyksestä Metsämäkeen. Kevyen liikenteen väylän suunnitelma Sulvalla ja Vikbyssä on nähtävillä. Maantien 717 Göransgård (Höstvesi) ja maantien 17746 Kolkintie (Vähäkyrö) välisen kevyen liikenteen väylän rakentaminen aloitetaan aikaisintaan loppusyksystä 2022.

Lisää uutisia