Mustasaaren ensimmäinen ilmastotilinpäätös tiivistää kunnan tärkeimmät ympäristötoimenpiteet 2021


Mustasaaren kunnan merkittävimmät ympäristötoimenpiteet vuonna 2021 liittyvät energiahuoltoon, ulkoiseen rahoitukseen ja kunnan ilmastotyön jäsentelyyn. Nämä asiat käyvät ilmi kunnan ensimmäisestä ilmastotilinpäätöksestä.

Gröna bollar. Vihreitä palloja.

Ilmastotilinpäätöksen fokus on niissä toimenpiteissä, joilla on ollut suurin merkitys kunnan ilmastotyölle raportointivuonna:

  • Kunta on tehnyt energiahankintoja tuottajilta, jotka käyttävät pääasiassa uusiutuvia energialähteitä.
  • Sähköautojen latauspisteitä on asennettu.
  • Oppilaiden, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden asenteita ja suhtautumista kestävään kehitykseen ja ilmastoon on kartoitettu, jotta kunta voi seurata ilmastotyönsä vaikutuksia.
  • Koulujen kestävän kehityksen työtä on järjestelmällistetty.
  • Kiinteistötoimi ja Fastighets AB Korsholms Bostäder lopettavat vähitellen fossiilisten polttoaineiden käytön.
  • Panostuksia kestävän kehityksen projekteihin ja yhteistyöhön on lisätty.
  • Aurinkoenergian käyttöä on edistetty.

Kehitysjohtaja Mikael Alaviitala sanoo, että kestävän kehityksen työn tulokset esitetään selkeästi ja helposti luettavassa muodossa ilmastotilinpäätöksessä, joka tuo myös painoarvoa ilmastotyölle.

– Ilmastotilinpäätös tekee kunnan kestävän kehityksen työstä legitiimin, sanoo Alaviitala.

Konkreettisia tavoitteita ja pitkäjänteistä työtä

Kunnan kestävän kehityksen työn vahvuutena on, miten se on järjestetty. Kunnalla on konkreettisia, isompia ja pienempiä tavoitteita, joiden toteutumista seurataan.

– Sekä sitoutuneet että epäilijät voivat nähdä työn tulokset. Samalla on muistettava, että työ on pitkäjänteistä eikä sitä tehdä käden käänteessä, Alaviitala jatkaa.

Ilmastotilinpäätöksen toteutetuista toimenpiteistä kehitysjohtaja nostaa esille erityisesti uusiutuvaan energiaan siirtymisen sekä oppilaiden, henkilökunnan ja luottamushenkilöiden asenteiden ja tiedon mittaamisen.

Pitkäjänteistä työtä

Mustasaaren kunnan ilmasto- ja energiastrategia kattaa vuodet 2021–2030. Strategian tavoitteiden saavuttamiseksi kunnassa käydään läpi työrutiinit, käyttäytyminen, kuntakonsernin toiminta sekä kunnan rooli hankkijana.

Ympäristöministeriö rahoittaa osan Mustasaaren kunnan hankkeesta, jossa rakennetaan järjestelmä kunnan ilmastovaikutusten vähentämiseksi positiivisella ja näkyvällä tavalla. Hanke luo kunnalle edellytykset määrätietoiseen, ilmastoystävälliseen työtapaan myös tulevaisuudessa.

Kunnan kestävän kehityksen työstä voi lukea lisää verkkosivulta Kestävä kehitys.

– Tämä työ on tärkeää, koska ilmastonmuutos vaikuttaa meihin kaikkiin. Kerromme mielellään työstämme ja saavutuksistamme kestävän kehityksen edistämiseksi, Alaviitala sanoo.

Mustasaaren ilmastotilinpäätös esiteltiin kunnanhallitukselle 25.4.2022.

Lisää uutisia