Valtatie 3 Helsingby-Laihia arviointiselostuksen täydennys


Asiakirjat ovat nähtävillä 21.4.–17.6.2022. Arvioinnin täydennystä koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään torstaina 5.5.2022 klo 17.30–19.30 Laihian Nuorisoseuralla osoitteessa Alkiontie 6, 66400 Laihia.

man in green and yellow jacket holding stop sign

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen Liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue
on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen Valtatie 3 Helsingby-Laihia arviointiselostuksen täydennyksen.

Täydennys on varsinaisen 28.2.2020 valmistuneen arviointiselostuksen jälkeen esille nousseiden
vaihtoehtojen 3a ja 3b ympäristövaikutusten arviointi ja kaikkien YVA menettelyssä mukana olleiden
vaihtoehtojen vertailu. Valtatie 3 parantamista koskeva hanke sijoittuu Mustasaaren Helsingbyn ja
Laihian keskustan väliselle alueelle ja on pituudeltaan noin 14 kilometriä.

Asiakirjat ovat nähtävillä 21.4.– 17.6.2022.

Voit lukea kuulutuksen tästä.

Yleisötilaisuus 5.5.

Arvioinnin täydennystä koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään torstaina 5.5.2022 klo 17.30–
19.30 Laihian Nuorisoseuralla osoitteessa Alkiontie 6, 66400 Laihia.

Tilaisuuteen voi osallistua myös sähköisesti. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta verkkosivuilla www.ymparisto.fi/vt3helsingbylaihiaYVA. Mikäli koronarajoitukset estävät yleisötilaisuuden
järjestämisen paikan päällä, tilaisuus järjestetään sähköisenä.

Lisää uutisia