Yhdessä sinua varten – Tillsammans för dig: Yngve Lithén


Mustasaaren kunnanvaltuustossa on 43 valtuutettua, mutta keitä he ovat? ”Yhdessä sinua varten – Tillsammans för dig” -sarjassa esitellään ihmiset päätösten takana.

Yngve Lithén. Text, teksti: Korsholm, Mustasaari. Tillsammans för dig - Yhdessä sinua varten.

Olen Yngve Lithén, 43 vuotta ja asun Singsbyssä. Olen naimisissa Sabinan kanssa ja meillä on lapset Ellinor 10 vuotta ja Linnea 7 vuotta. Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri ja työskentelen yläkoulun ja lukion opettajana, ja opetan enimmäkseen musiikkia. Vapaa-ajallani harrastan niin ikään musiikkia ja soitan monessa eri kokoonpanossa ja erilaisissa tilanteissa.

Lisäksi vapaa-aika täyttyy kesäisin mökkeilystä ja talvisin metsänhoidosta mutta ennen kaikkea vapaa-aika kuluu pitkäaikaisen hankkeemme parissa, kun kunnostamme vanhaa, 1800-luvulta peräisin olevaa taloamme, jonka siirsimme muutama vuosi sitten Harrströmistä Singsbyhyn.

Olen aina ollut kiinnostunut politiikasta. Jo 15-vuotiaana muistan lainanneeni kirjastosta tallenteita kunnanvaltuuston kokouksista. Lopullisen päätöksen asettua ehdolle seuraavissa kuntavaaleissa tein vuonna 2017, kun aloin aktiivisemmin ottaa kantaa siihen, että Mustasaari säilyy itsenäisenä kuntana.

Kuntavaalit menivät omalta osaltani yli odotusten, ja olen paitsi valtuutettu myös kunnanhallituksen jäsen, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, tulevaisuus- ja kehittämisjaoston varapuheenjohtaja ja olen myös mukana muutamassa muussa pienemmässä ryhmässä.

Mustasaari on hyvin hoidettu kunta. Kunnan moninaisuus, jossa yhdistyvät maaseutu, meri ja saaristo mutta myös urbaanimmat ympäristöt, tekee kunnasta erityisen, Vaasan läheisyyttä unohtamatta. Mustasaaren tulee jatkossakin tarjota kuntalaisille hyviä palveluja ja kehittyä osana muuta seutua. Odotan saavani tehdä työtä muiden kanssa näiden asioiden eteen Mustasaaren kunnassa.

Mainitse kolme tärkeää asiaa elämässäsi.

  • perhe
  • musiikki
  • terveys

Kirja, äänikirja vai elokuva?
Luen tietokirjallisuutta, uutisia ja seuraan yhteiskunnallisia asioita. Äänikirjoja en ole kuunnellut. Joskus voin katsoa jonkun elokuvan, mutta melko harvoin, aika ei riitä.

Energiajuoma, mustikkakeitto vai vesi?
Näistä ehdottomasti vesi. En ole koskaan testannut energiajuomia, mutta sitäkin enemmän olen juonut kahvia.

Jag heter Yngve Lithén, är 43 år och bor i Singsby. Jag är gift med Sabina och har barnen Ellinor 10 år och Linnea 7 år. Jag är utbildad pedagogie magister och jobbar som högstadie- och gymnasielärare och undervisar mestadels musik. Jag är även aktiv med musiken på fritiden och spelar i många olika konstellationer och sammanhang.

Fritiden ägnas även åt villaliv på sommaren, skogsbruk vintertid samt framförallt vårt långvariga projekt med att bygga vidare på vår gamla 1800-tals gård som vi flyttade från Harrström till Singsby för några år sen.

Jag har alltid varit intresserad av politik. Redan i 15-års åldern minns jag att jag från biblioteket lånade hem de bandade fullmäktigemötena. Det definitiva beslutet att ställa mig till förfogande i följande kommunalval tog jag från och med den dag då jag började engagera mig i bevarandet av Korsholm som självständig kommun år 2017 på ett mera aktivistiskt plan.

Kommunalvalet gick för min del över all förväntan och förutom att jag är ledamot i fullmäktige så är jag medlem i kommunstyrelsen, ordförande för bildningsutskottet, vice ordförande i framtids- och utvecklingssektionen samt några andra mindre grupper.

Korsholm är en välskött kommun och det är nog kommunens mångfald i form av landsbygd, hav och skärgård men även mera urbana miljöer som gör den speciell, samt inte att förglömma närheten till Vasa. Korsholm ska fortsätta ge kommuninvånarna en god service samt utvecklas som en del av den övriga regionen. Jag ser fram emot att vara en av dessa som har förmånen att jobba med detta i vårt Korsholm.

Nämn tre viktiga saker i ditt liv.

  • familjen
  • musiken
  • hälsan

Bok, ljudbok eller film? 
Det som jag läser är fakta, nyheter, samhällsfrågor men ljudbok har jag inte testat. Ibland kan jag se någon film men ganska sällan, tiden räcker inte till.

Energidryck, blåbärssoppa eller vatten?
Av dessa är det definitivt vatten. Har aldrig testat energidryck förutom mängder av kaffe.

Lisää uutisia