Yhdessä sinua varten – Tillsammans för dig: Kristoffer Jansson


Mustasaaren kunnanvaltuustossa on 43 valtuutettua, mutta keitä he ovat? ”Yhdessä sinua varten – Tillsammans för dig” -sarjassa esitellään ihmiset päätösten takana.

Kristoffer Jansson. Text, teksti: Korsholm, Mustasaari. Tillsammans för dig - Yhdessä sinua varten.

Haluan tehdä töitä vahvan ja menestyvän seudun eteen, ja siihen sisältyy menestyvä ja vetovoimainen Mustasaari!

Tavoitteenamme on olla yksi Suomen yrittäjämyönteisimmistä kunnista. Samalla meidän täytyy myös tarjota vetovoimaista, turvallista, korkealaatuista ja saavutettavaa asumista sekä toimivat lähipalvelut. Päätöksillämme vaikutamme mahdollisuuksiimme ylläpitää kouluja ja päiväkoteja tulevaisuudessa. Valinta on meidän. Voimme kehittää tai taantua. Minä haluan kehittää. Asetuin ehdolle kuntavaaleissa, koska haluan edistää yhteistyötä yli kunta-, puolue-, seutu-, maa- ja kielirajojen!

Asun Österhankmossa perheeni kanssa, johon kuuluvat tytär ja avopuoliso. Olen töissä Vaasan seudun elinkeino- ja kehitysyhtiö VASEKilla energiaklusterin markkinointipäällikkönä, EnergyVaasan Communications & Brand Managerina. Aiemmin työskentelin 13 vuotta IT-projektipäällikkönä. Olen suorittanut tietotekniikan insinööritutkinnon vuonna 2006 ja teknologiaosaamisen johtamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vuonna 2017. Opiskeluaikana ehdin toimia myös yrittäjänä.

Maailma kutistuu ja uusi normaali, kuten etätyö, avaa täysin uusia mahdollisuuksia meille kaikille. Meidän tulee sen vuoksi huolehtia siitä, että seudulla varttuvat lapset ja nuoret näkevät asumisen Mustasaaressa realistisena vaihtoehtona myös tulevaisuudessa. Meidän tulee pyrkiä toimimaan ennakoivasti ympäristö-, pendelöinti-, perhe- ja asumisasioiden puolesta, ja myös osoittamaan, että olemme kunnassa valmiita ottamaan vastaan maailmassa tapahtuvat muutokset. Emme voi vain odottaa, että maailma ympärillämme muuttuu ja reagoida vasta sen jälkeen, koska silloin on jo myöhäistä. Meidän tulee yhdessä seudun muiden kuntien kanssa keskittyä siihen, mistä seutumme vientiteollisuudelle on hyötyä tulevaisuudessa.

Nykyään työkenttämme on koko maailma. Meidän tulee huolehtia siitä, miten teemme työtä maailman kanssa ja miten maailma meidän kanssamme.

Mainitse kolme tärkeää asiaa elämässäsi.

  • perhe
  • yhteistyö
  • ympäristö

Kirja, äänikirja vai elokuva?
Elokuva.

Energiajuoma, mustikkakeitto vai vesi?
Kahvia… Kyllä kiitos! Heti sen jälkeen vesi ja mustikkamehu, mielellään Helsingin lennolla.

Jag vill jobba för en stark och framgångsrik region och det innebär ett framgångsrikt och attraktivt Korsholm!

Vi har som mål att vara en av Finlands mest företagarvänliga kommuner. Samtidigt bör vi även kunna erbjuda attraktivt, tryggt, högkvalitativt och tillgängligt boende med fungerande närservice. Det beslut vi gör idag påverkar våra möjligheter att upprätthålla skolor och daghem i framtiden. Valet är vårt. Vi kan utveckla eller avveckla. Jag vill utveckla. Jag ställde upp i kommunalvalet för att jag vill främja samarbete över kommun-, parti-, region-, lands- och språkgränserna!

Jag bor själv i Österhankmo med min familj som består av dotter och sambo. Jag jobbar på VASEK, Vasaregionens utvecklingsbolag som marknadsföringschef på energiklustret med titeln EnergyVaasa Communications & Brand Manager. Innan det har jag jobbat som IT-projektchef i 13 år. Jag har tagit en ingenjörsexamen inom informationsteknik 2006 och 2017 fick jag en högre YH-examen inom teknologibaserat ledarskap. Jag har även hunnit vara aktiv som företagare under studietiden.

Världen vi bor i krymper hela tiden och det nya normala som exempelvis distansjobb öppnar för helt nya möjligheter för oss alla. Vi bör därför se till att dom som idag växer upp i regionen ser Korsholm som ett realistiskt alternativ att bo i även i framtiden. För det behöver vi proaktivt se till att vi jobbar för miljö-, pendling-, familje- och boendefrågor, samt även visa att vi proaktivt i kommunen tar emot all den förändring som sker i världen. Vi kan inte vänta på att världen ändras kring oss och sedan reagera, då är det för sent. Vi bör fokusera på vad vi här i exportregionen kommer att ha nytta av i framtiden tillsammans med alla övriga kommuner i regionen.

Idag jobbar vi med hela världen som vårt område. Vi bör se till att världen också vill jobba med oss.

Nämn tre viktiga saker i ditt liv.

  • familj
  • samarbete
  • miljön

Bok, ljudbok eller film?
Film.

Energidryck, blåbärssoppa eller vatten?
Kaffe… Ja tack! Tätt följt av vatten och blåbärssaft och gärna på Helsingforsflyget.

Lisää uutisia