Yhdessä sinua varten – Tillsammans för dig: Alice Lillas


Mustasaaren kunnanvaltuustossa on 43 valtuutettua, mutta keitä he ovat? ”Yhdessä sinua varten – Tillsammans för dig” -sarjassa esitellään ihmiset päätösten takana.

Alice Lillas. Text, teksti: Korsholm, Mustasaari. Tillsammans för dig - Yhdessä sinua varten.

Olen Alice Lillas, kauppatieteiden maisteri ja eläkkeellä oleva Mustasaaren aikuisopiston rehtori oltuani runsaat 34 vuotta kunnan palveluksessa. Olen myös toiminut Svenska kulturfondenin valtuuskunnan puheenjohtajana ja Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (Söfuk) -­kuntayhtymän luottamushenkilönä ja puheenjohtajana 20 vuotta ja Mustasaaren käräjäoikeuden lautamiehenä.

Muutimme Sepänkylään vuonna 1972. Meillä on kaksi aikuista lasta, jotka ovat jo lentäneet pesästä. Viihdyn Mustasaaressa, nautin elämästä maaseudulla ja ystävien ja tuttavien seurasta.

Viisi vuotta sitten päätin lähteä mukaan politiikkaan, koska olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja siitä, miten yhteiskunnan saavutettavuus ja avoimuus voidaan ulottaa kaikille kansalaisille. Tavoitteena on tehdä yhdessä muiden valtuutettujen ja viranhaltijoiden kanssa työtä sen eteen, että kaikki mustasaarelaiset, niin nuoret kuin vanhat, saavat hyviä ja monipuolisia palveluja ja että kunnan verovarat jakautuvat hyvin. Meidän tulee kuunnella erityisesti ikäihmisten tarpeita tämän päivän digitalisoituneessa maailmassa ­– monelle uusi ja saavuttamaton maailma. Siksi on tärkeää, että sinä mustasaarelaisena otat yhteyttä ja kerrot, jos sinulla on toivomuksia, parannuksia ja uusia ideoita. Uudet aloitteet synnyttävät uusia mahdollisuuksia.

Tärkeänä johtotähtenä aikaansa seuraavassa dynaamisessa yhteiskunnassa ovat täydennyskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen mahdollistaminen kaikille.

Mustasaaren tulee OLLA houkutteleva maaseutukunta, jolla on selkeät tulevaisuudennäkymät palveluja, asumista ja yrittäjyyttä varten. Tätä meidän tulee vaalia ja tämän varaan meidän tulee rakentaa tulevaisuudessa. Edellytykset ovat hyvät.

Yhteiskunnalliset muutokset voivat lähivuosina lisääntyä, kun Pohjanmaan hyvinvointialue muotoutuu, mutta yhdessä meidän tulee huolehtia siitä, että kaikki pääsevät osalliseksi nyt rakennettavista yhteiskunnallisista palveluista.

Mainitse kolme tärkeää asiaa elämässäsi.
Perhe, lastenlapset, elämä maaseudulla.

Kirja, äänikirja vai elokuva?
Schindler´s List ja Don´t cry for me Argentina, niitä en unohda.

Energiajuoma, mustikkakeitto vai vesi?
Valintani on vesi.

Jag heter Alice Lillas, är ekonomie magister och pensionerad rektor från Korsholms vuxeninstitut efter drygt 34 år i kommunens tjänst. Jag har även varit ordförande för delegationen för Svenska kulturfonden samt förtroendevald och ordförande för samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Söfuk under 20 år och nämndeman i Korsholms tingsrätt.

Till Smedsby flyttade vi 1972. Våra två barn är vuxna och utflugna. Jag trivs i Korsholm och med livet på landet och bland vänner och bekanta.

Eftersom jag alltid varit intresserad av samhällsfrågor och hur vi kan göra samhället mera tillgängligt och öppet för alla medborgare gav jag mig in i politiken för fem år sedan. Målet är att tillsammans med övriga fullmäktigemedlemmar och tjänstemän arbeta för en god och mångsidig service för alla korsholmare, såväl unga som gamla och en god fördelning av kommunens skattemedel. Speciellt bör vi vara lyhörda för de äldres behov i dagens digitaliserade värld ­– ny och otillgänglig för många. Därför är det viktigt att du som korsholmare hör av dig beträffande önskemål, förbättringar, nya ideér mm. Nya initiativ föder nya möjligheter.

Fortbildning och livslångt lärande för alla är viktiga ledstjärnor i ett dynamiskt samhälle i tiden.

Korsholm skall VARA en attraktiv landsbygdskommun med klara framtidsperspektiv för service, boende och företagande. Det skall vi värna om och bygga på inför framtiden. Goda förutsättningar finns.

Förändringarna i samhället de närmaste åren kan bli stora då det österbottniska välfärdssamhället tar form, men tillsammans bör vi se till att alla får sin andel av den samhällsservice som nu skapas.

Nämn tre viktiga saker i ditt liv.

Familjen, barnbarnen, livet på landet

Bok, ljudbok eller film? 
Schindler´s List och Don´t cry for me Argentina glömmer jag inte.

Energidryck, blåbärssoppa eller vatten?
Då väljer jag vatten.

Lisää uutisia