Mustasaarella uusi työkalu kestävän kehityksen toimien mittaamiseen


Mustasaaren kunta on yhteistyössä NHG/Kuntamaisema-yrityksen kanssa kehittänyt mittarityökalun, jolla seurataan energian, lämmityksen ja veden kulutusta kunnan kiinteistöissä, päästöjen määrää kunnassa sekä sitä, millaisilla autoilla mustasaarelaiset ajavat.

Grafer på mobiltelefon. Graafeja puhelimen näytössä.

Sisältö perustuu eri tietokannoista saatavaan avoimeen dataan. Työssä haastateltiin muun muassa suurimpien kaupunkien, Kuntaliiton, ympäristöministeriön ja ympäristökeskuksen avainhenkilöitä, jotta työkaluun saatiin keskeiset indikaattorit ja lähteet. Indikaattorien mittausta ja seurantaa varten luotiin malleja.

– Avoimen datan mahdollisimman kattava käyttäminen on optimaaliselle yhdyskuntasuunnittelulle erittäin tärkeää. Datan keräämiseen sellaisessa muodossa, että siitä saadaan käytettävää, tarvitaan taitoa, sanoo kunnanjohtaja Rurik Ahlberg, joka oli uuden työkalun alullepanija.

Tietokannasta on myös helppo seurata, miten hyvin kunnan energia- ja ilmastostrategian tavoitteet täyttyvät. Kuntamaiseman dashboard-palvelun avulla Mustasaaren kunta haluaa

  • löytää indikaattoreita ja toimintatapoja kestävän kehityksen turvaamiseksi
  • parantaa kunnan kestävän kehityksen tasoa ja sen myötä kuntalaisten hyvinvointia
  • varmistaa kestävän kehityksen vakaa ja pitkäjänteinen työ.

Mittarityökalun hyödyt

Mustasaaressa on suunniteltu ilmastotilinpäätöksen laatimista. Työ aloitetaan sillä, että kunnan tilinpäätöksessä 2021 esitetään uuden työkalun tietoihin perustuva yleiskatsaus Mustasaaren kunnan työstä kestävän kehityksen ja ilmaston hyväksi.

Tietopankista voi esimerkiksi nähdä, että lämmönkulutus on viime kuukausina jonkin verran vähentynyt aiempiin vuosiin verrattuna kun taas sähkönkulutus on pysynyt samana tai jopa vähän lisääntynyt.

Vuonna 2021 Mustasaaressa oli 73 sähköautoa; vuonna 2019 niitä oli 8. Hybridiautojen määrä on runsaassa kahdessa vuodessa kasvanut 46:sta 171:een ja kaasulla kulkevien autojen määrä 31:stä 70:een. Tietojen perusteella kunta pystyy kehittämään infrastruktuuria ja palveluja sekä neuvomaan kuntaan rakentavia. Jos esimerkiksi sähköautokanta kasvaa huomattavasti, on syytä tarkastella sähkön saantia ja jakelua kunnassa. Sähköautojen kunnallisten latausasemien määrää voidaan myös lisätä, jos sähköautojen määrä lisääntyy. Tällä hetkellä latauspylväitä on virastotalon, kulttuuritalon ja terveyskeskuksen pysäköintipaikoilla.

Öljy lämmityslähteenä poistuu

Kaikki kunnan kiinteistöissä käytettävä sähkö ja kaukolämpö on ollut uusiutuvaa vuodenvaiheesta lähtien. Esimerkkinä kunnan ilmasto- ja energiastrategian käyttämisestä ohjenuorana on kunnan tytäryhteisö Fastighets Ab Korsholms bostäder, joka suunnittelee tulevaisuudessa siirtyvänsä uusiutuvan energiaan käyttöön kaikkien asuntojensa lämmönlähteenä. Kiinnostus kohdistuu erityisesti lämmityksessä käytettävän öljyn korvaamiseen. Uudella työkalulla on helppo seurata näiden toimien vaikutusta öljyn käyttöön, joka on ollut kunnassa kymmenen viime vuotta samalla tasolla.

Fastighets Ab Korsholms bostäder on päättänyt ottaa käyttöön kalliolämmön useissa kiinteistöissä öljyn sijaan. Ensimmäinen kalliolämmön asennushanke on toteutettu Petsmon taloissa, ja kalliolämpösuunnittelu Raippaluodon taloihin on käynnissä.

Tutustu mittarityökaluun jonka Mustasaaren kunta on kehittänyt yhteistyössä NHG/Kuntamaisema-yrityksen kanssa

Lisää uutisia