Yhdessä sinua varten – Tillsammans för dig: Carola Lithén


Mustasaaren kunnanvaltuustossa on 43 valtuutettua, mutta keitä he ovat? ”Yhdessä sinua varten – Tillsammans för dig” -sarjassa esitellään ihmiset päätösten takana.

Carola Lithén. Text, teksti: Korsholm, Mustasaari. Tillsammans för dig - Yhdessä sinua varten.

Olen Carola, 55-vuotias kasvatustieteen maisteri, syntynyt ja kasvanut pienessä Kalvholmin kylässä Pohjois-Mustasaaressa. Nykyisin asun Sepänkylässä ja kesäisin viihdyn mökillä Iskmon Lillössä Köklotissa. Olen työskennellyt opettajana runsaat 25 vuotta, nykyisin politiikka ja yhteiskuntavaikuttaminen vievät suurimman osan ajastani. Toimintarajoitteeni ja laaja sosiaalinen sitoutumiseni yhdistyselämään ja organisaatioihin on antanut minulle arvokkaita kontakteja ja näkemyksiä. Viihdyn ystävien parissa, luen paljon ja matkustan, kun se on mahdollista.

Minua motivoi vahva, itsenäinen Mustasaari, jossa on hyvinvoivia ja aktiivisia kuntalaisia, joille tarjotaan korkealaatuisia palveluja riittävän lähellä. Tämä on myös syy siihen, että politiikka on kiinnostanut minua 21-vuotiaasta asti. Olen ollut kunnanvaltuustossa yli 30 vuotta ja minulla on ollut monta luottamustehtävää – tällä hetkellä toimin kunnanhallituksen puheenjohtajana.

Haluan, että Mustasaari panostaa tasavertaisesti jatkuvaan kehitykseen, osallisuuteen ja elämänlaatuun kaikille. Mustasaaren vahvuudet ovat toimiva varhaiskasvatus ja koulu. Tämä luo turvallisuuden ja luovuuden perustan, ja sen kautta saadaan lapset viihtymään ja luodaan heille mielekäs tulevaisuus. Panostamme siihen, että olemme maan yrittäjäystävällisin kunta; se tuo töitä ja turvatun tulon sekä hyvin hoidetun kunnallisen talouden. Koko Mustasaaren tulee elää ja kunnassa pitää olla toimiva infrastruktuuri (tiet, vesi ja viemäri) sekä hyvä arki, jossa on kohtaamispaikkoja, vapaa-ajan aktiviteetteja ja hyvä kurssitarjonta.

Kolme tärkeää asiaa elämässäsi.

  • Perhe ja ajanvietto ystävien ja sukulaisten kanssa, sosiaalisten kontaktien ylläpito, jutustelu ja ystävyyden viljeleminen.
  • Yhdistyselämä ja aktiivinen osallistuminen Folkhälsanissa, Stundarsissa ja vammaissektorin eri organisaatioissa.
  • Lukeminen ja uuden oppiminen, itsensä kehittäminen.

Kirja, äänikirja vai elokuva?
Kirjat – ehdottomasti! Yöpöydälläni on aina iso kasa kirjoja: tietokirjoja, dekkareita ja elämäkertoja suloisena sekamelskana.

Energia, mustikkakeitto vai vesi?
Vesi on paras janon sammuttaja! Aloitan jokaisen päivän kotitekoisella inkiväärishotilla, arkisin haluan juoda maitoa ruoan kanssa.

Jag är Carola, 55-årig pedagogie magister född och uppvuxen i den lilla byn Kalvholm i norra Korsholm. Numera bor jag i Smedsby, och vistas gärna ute på villan på Iskmo Lillön/Köklot sommartid. Jag har jobbat som lärare i drygt 25 år, nu är det främst politiken och samhällspåverkan som får min tid. Min funktionsnedsättning och mitt breda sociala engagemang inom föreningsliv och organisationer har gett mej värdefulla kontakter och insikter. Jag umgås gärna med vänner, läser mycket och reser när möjlighet finns.

Ett starkt, självständigt Korsholm med välmående, aktiva kommuninvånare som får en högklassig service tillräckligt nära är min drivkraft. Det är också orsaken till att jag ända sedan jag var 21 år har intresserat mej för politik, har suttit med i kommunfullmäktige i över 30 år och haft många olika förtroendeuppdrag – just nu som kommunstyrelsens ordförande.

Jag vill att vårt Korsholm jämlikt ska satsa på fortsatt utveckling, delaktighet och livskvalitet för alla. Styrkorna med Korsholm är vår goda småbarnspedagogik och skola, som ger grunden för trygga, kreativa barn som trivs och även har en meningsfull framtid. Vi satsar på att vara landets mest företagarvänliga kommun; det ger jobb och tryggad inkomst, samt bidrar till en välskött kommunal ekonomi. Hela Korsholm ska leva, och ha en fungerande infrastruktur med vägar, vatten och avlopp samt en god vardag med mötesplatser,
fritidsaktiviteter och ett gott kursutbud.

Nämn tre viktiga saker i ditt liv

  • Familjen och att få umgås med vänner och släktingar, att upprätthålla sociala kontakter, föra samtal och odla vänskap.
  • Föreningslivet och det aktiva deltagandet inom Folkhälsan, vid Stundars och olika organisationer inom handikappsektorn.
  • Att få läsa och lära nytt, att utveckla mej själv.

Bok, ljudbok eller film?
Böcker – absolut! Det ligger alltid en stor hög på mitt nattduksbord; faktaböcker, deckare och biografier huller om buller.

Energidryck, blåbärssoppa eller vatten?
Vatten är den bästa törstsläckaren! Jag börjar varje dag med en hemmagjord ingefära-shot, och till vardags vill jag ha mjölk till maten.

Lisää uutisia