Terveydensuojeluviranomaisille ilmoitettaville toiminnoille tulee uusi valvonnan perusmaksu


Badstrand med brygga

Terveydensuojelulain (763/1994, TsL) maksullisuutta on laajennettu vuosittaisella valvonnan perusmaksulla, jota aletaan periä vuoden 2022 alusta lähtien laissa määritellyiltä toimipaikoilta ja toiminnoilta. Veroluontoisen maksun suuruus on laissa määrätty 150 euroa.

Lähtökohtaisesti valvonnan perusmaksu peritään toiminnanharjoittajilta, joiden tulee tehdä ilmoitus toiminnastaan kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Täsmällinen luettelo maksuvelvollisista toiminnoista on terveydensuojelulain liitteenä. Mikäli samalla toiminnanharjoittajalla on samassa toimipaikassa useampia ilmoitusvelvollisia toimintoja, valvonnan perusmaksu maksetaan vain yhden kerran. Sen sijaan eri toimipaikoissa olevista toiminnoista maksu peritään toimipaikkakohtaisesti.

Muista ilmoittaa toiminnan keskeytyksestä tai lopettamisesta

Valvonnan perusmaksun myötä vuodelle 2022 on entistä tärkeämpää tehdä ilmoitukset toiminnan lopettamisesta tai keskeytymisestä ajallaan. Jos yrityksesi on edelleen kohderekisterissä, mutta toiminta on jo loppunut tai keskeytynyt, on asiasta syytä tehdä ilmoitus Länsirannikon ympäristöyksikön ympäristöterveyteen, viimeistään 31.12.2021. Ilmoituksen voi tehdä valtakunnallisella ympäristöterveydenhuollon sähköisellä ilmoituspalvelulla: https://ilppa.fi/alkusivu

Mikäli Ilpan käyttö ei ole mahdollista, toiminnan lopettamisesta voi ilmoittaa myös sähköpostilla: ymparistoyksikko@mustasaari.fi.

Lisää uutisia