Yhdessä sinua varten – Tillsammans för dig: Ulla-Maj Salin


Mustasaaren kunnanvaltuustossa on 43 valtuutettua, mutta keitä he ovat? ”Yhdessä sinua varten – Tillsammans för dig” -sarjassa esitellään ihmiset päätösten takana.

Ulla-Maj Salin. Text, teksti: Korsholm, Mustasaari. Tillsammans för dig - Yhdessä sinua varten.

Olen Ulla-Maj Salin – vuodesta 2013 eläkkeellä oleva sairaanhoitajajohtaja. Elokuussa 2021 aloitin viidennen toimikauden kunnanvaltuuston varsinaisena jäsenenä.

Asun synnyinkylässäni Koivulahdessa mieheni kanssa. Rakastan kotiseutuani, vaalin perinteitä ja puhun mielelläni aitoa Koivulahden murretta. Poikamme on asunut jo monta vuotta Sepänkylässä. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja. Olen jatkokouluttanut itseäni psykiatrisessa sairaanhoidossa, terveydenhuollossa, hallinnossa ja johtajuudessa.

Olen työskennellyt sairaanhoitajana, osastonhoitajana ja ylihoitajana Huutoniemen sairaalassa, hanketyöntekijänä dementiahoidossa Mustasaaressa ja johtajana vanhusten hoitokodissa Fylgiassa Vaasassa. Johto- ja esimiestehtävät ovat olleet isossa roolissa suurimman osan työuraani.

Yhteiskunnallinen osallistuminen ja yhdistystoiminta ovat olleet mukana nuoruudesta saakka, mutta ne kasvoivat vahvemmaksi opiskeluaikoina ja myöhemmin työelämässä. Kunnallispoliittinen sitoutuminen alkoi vuonna 1993, kun minut valittiin Mustasaaren sosiaalilautakuntaan. Minulle sosiaalilautakunnan asiat tuntuivat tutuilta ja muistuttivat monesti avoimeen mielenterveyshuoltoon liittyvistä ongelmista. Voidaan sanoa, että ”juurruin sosiaalisiin”, koska olen ollut mukana tauotta vuodesta 1993 lähtien. Viimeiset neljä vuotta toimin lautakunnan puheenjohtajana, ja viime kuntavaalien jälkeen minut valittiin uudelleen puheenjohtajaksi vuoden 2021 loppuun, jolloin sosiaalilautakunnan toimikausi päättyy. Tammikuussa 2022 vastuu sosiaalitoimen tehtävistä ja henkilökunta siirtyvät Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

Tulevina vuosina saan hyvinvointivaliokunnan jäsenenä sitoutua edistämään asukkaiden sosiaalista hyvinvointia, ihmisten hyvinvointia ja terveyttä etenkin kunnan vanhempien asukkaiden osalta.

Mainitse kolme tärkeää asiaa elämässäsi.

  • Opiskelu ja merkityksellinen työ
  • Mieheni – elämänkumppani ja sielunkumppani (naimisissa 50 vuotta)
  • Poikamme (äidiksi tuleminen)

Kirja, äänikirja vai elokuva?
Kirja.

Energiajuoma, mustikkakeitto vai vesi?
Inkiväärishotti ja vesi.

Jag är Ulla-Maj Salin – pensionerad sjukvårdsledare sedan 2013. Jag har påbörjat min femte period som ordinarie medlem i kommunfullmäktige i augusti detta år.

Jag bor i min födelseby Kvevlax tillsammans med min man. Jag älskar min hembygd, värnar om traditioner och talar gärna en genuin Kvievlaks-dialekt. Vår son är sedan länge bosatt i Smedsby.

Till min utbildning är jag sjukskötare med vidareutbildningar i psykiatrisk sjukvård, hälsovård, administration och ledarskap.

Jag har arbetet som sjukskötare, avdelningsskötare och överskötare på Roparnäs mentalsjukhus, som projektarbetare inom demensvården i Korsholm och som föreståndare på Fylgia i Vasa – serviceboende för äldre. Lednings- och förmansuppgifter har haft en framträdande plats i mitt arbete under största delen av min arbetskarriär.

Samhällsengagemang och föreningsaktivitet fanns med ända från ungdomen men växte sig starkare under min utbildning och senare i arbetslivet. Mitt kommunalpolitiska engagemang började 1993, då jag blev invald i socialnämnden i Korsholm. För mig kändes socialnämndens ärenden bekanta och påminde i mångt om problematiken inom den öppna mentalvården. Man kan säga att jag blev ”bofast i socialen”, eftersom jag utan uppehåll har suttit med i den sedan 1993. De fyra senaste åren fungerade jag som nämndens ordförande och blev efter senaste kommunalval omvald till den uppgiften till utgången av 2021, då socialnämndens mandat upphör. Från januari 2022 överförs ansvaret för socialsektorns arbetsuppgifter och personal till Österbottens välfärdsområde.

Under kommande år får jag, i egenskap av medlem i välfärdsutskottet, engagera mig för invånarnas sociala välmående, människors välfärd och främjande av hälsan framför allt bland kommunens äldre invånare.

Nämn tre viktiga saker i ditt liv.

  • Studier och meningsfulla arbeten
  • Min man – livskamrat och själsfrände (varit gift i 50 år)
  • Vår son (att bli mamma)

Bok, ljudbok eller film? 
Bok.

Energidryck, blåbärssoppa eller vatten?
Ingefärashot och vatten.

Lisää uutisia