Yhdessä sinua varten – Tillsammans för dig: Nina Söderberg


Mustasaaren kunnanvaltuustossa on 43 valtuutettua, mutta keitä he ovat? ”Yhdessä sinua varten – Tillsammans för dig” -sarjassa esitellään ihmiset päätösten takana.

Nina Söderberg. Text, teksti: Korsholm, Mustasaari. Tillsammans för dig - Yhdessä sinua varten.

Olen Nina Söderberg ja asun avopuolisoni Denniksen kanssa Västerhankmossa. Tällä hetkellä olen kotona lastemme Elvin (2,5 vuotta) ja Editin kanssa (10 kuukautta).

Minulla on energiatekniikan diplomi-insinöörikoulutus ja työskentelen energiaklusterissa. Olen iloinen saamastani luottamuksesta päästä jatkamaan työtä, jotta Mustasaaresta tulisi vetovoimainen kunta, jota meidän tulee jatkuvasti pyrkiä kehittämään ja parantamaan.

Mustasaaren kunta on osana palapeliä vahvan ja vetovoimaisen seudun rakentamisessa. Minulle kokonaisuus on tärkein, mikä edellyttää toimivaa asumista, vapaa-aikaa ja elinkeinoelämää. Mielestäni Mustasaaressa on hyvät asumismahdollisuudet, joita meidän tulee aktiivisesti kehittää ja tarjota. Lisäksi täällä on monipuolinen vapaa-aikatoiminta ja vilkas yhdistyselämä, jonka puolesta meidän tulee jatkaa työtä ja jota meidän tulee tukea. Täällä on pieniä ja isoja yrityksiä, joita tulee vaalia, mutta meidän tulee myös valmistautua ottamaan vastaan uusia yrityksiä. Sinun ja minun on työskenneltävä yhteiskuntamme puolesta ja olla ylpeitä siitä, mitä meillä on tarjota!

Mainitse kolme tärkeää asiaa elämässäsi.
Perhe, liikunta ja mökkielämä.

Kirja, äänikirja vai elokuva?
Kirja.

Energiajuoma, mustikkakeitto vai vesi?
Vesi.

Jag heter Nina Söderberg och bor med min sambo Dennis i Västerhankmo. För tillfället är jag hemma med våra barn Elvi (2,5 år) och Edit (10 månader).

I bakgrunden har jag en diplomingenjörsutbildning inom energiteknik och jobbar i energiklustret. Jag är glad att jag fick fortsatt förtroende att jobba vidare för att skapa ett attraktivt Korsholm där vi inom alla områden ska sträva till ständig utveckling och förbättring.

Korsholm är en pusselbit i uppbyggandet av en stark och attraktiv region. För mig är helheten viktigast och då behöver boende, fritid och näringsliv fungera. Jag tycker Korsholm har fina boendemöjligheter som vi aktivt ska utveckla och erbjuda och här finns en mångsidig fritidssysselsättning med ett rikt föreningsliv som vi ska fortsätta jobba med och stöda. Här finns små som stora företag som vi bör värna om, men också förbereda för nya företagsetableringar. Det är du och jag som ska jobba för vårt samhälle och vara stolta över vad vi har att erbjuda!

Nämn tre viktiga saker i ditt liv.
Familjen, motion och villaliv.

Bok, ljudbok eller film? 
Bok.

Energidryck, blåbärssoppa eller vatten?
Vatten.

Lisää uutisia