Yhdessä sinua varten – Tillsammans för dig: Monica Asplund


Mustasaaren kunnanvaltuustossa on 43 valtuutettua, mutta keitä he ovat? ”Yhdessä sinua varten – Tillsammans för dig” -sarjassa esitellään ihmiset päätösten takana.

Monica Asplund. Text, teksti: Korsholm, Mustasaari. Tillsammans för dig - Yhdessä sinua varten.

Olen Monica Asplund, 59 vuotta ja asun Sulvalla. Minulla on palava kiinnostus yhteiskuntakysymyksiä kohtaan, ja erityisesti suunnittelu, rakentaminen ja yrittäjyys kiinnostavat. Mustasaari on tärkeä osa Vaasan seutua ja Pohjanmaata. Yhteisellä näkemyksellä esimerkiksi Pohjanmaan liitossa rakennamme elinvoimaisen maakunnan, joka houkuttelee paljon uusia asukkaita.

Minulla on kuusi lastenlasta, joille haluan turvallisen ja laadukkaan kasvuympäristön ja koulutuksen. Mahdollisuuksien mukaan haluan turvata kaikille oikeuden saada palvelua omalla äidinkielellään sosiaali- ja terveydenhuollossa ja yhteyksissä viranomaisiin. Svenska Kvinnoförbundet i Korsholm -nimisen järjestön puheenjohtajana työskentelen sen puolesta, että jokaista kuntalaista kohdellaan yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Toivon myös, että Mustasaaresta tulee pian lapsiystävällinen kunta, Unicefin mallia noudattaen. Olemme hyvällä tiellä – Mustasaari on hyvä kunta asua!

Mainitse kolme tärkeää asiaa elämässäsi.
Perhe, hyvä terveys, kehitys. Kunnassa: Palvelut lähellä, tiet, tontit.

Kirja, äänikirja vai elokuva?
Kirja.

Energiajuoma, mustikkakeitto vai vesi?
Vesi.

Jag är Monica Asplund, 59 år, bosatt i Solf. Jag har ett brinnande intresse för samhällsfrågor och särskilt planering, byggande och företagsverksamhet. Korsholm är en viktig del i Vasaregionen och Österbotten och genom en gemensam syn i till exempel Österbottens förbund bygger vi upp ett livskraftigt landskap som lockar många nya invånare.

Jag har sex barnbarn och jag vill att de ska få en trygg och kvalitativ uppväxt och utbildning. I mån av möjlighet ska jag bevaka allas vår rätt att få service på vårt modersmål inom vård och omsorg och i kontakter med myndigheterna. Som ordförande för Svenska Kvinnoförbundet i Korsholm arbetar jag för att alla ska behandlas jämlikt och rättvist inom vår kommun. Och jag hoppas att Korsholm snart blir en barnvänlig kommun enligt Unicefs modell. Vi är på god väg – Korsholm är en bra kommun att bo i!

Nämn tre viktiga saker i ditt liv.
Familjen, god hälsa, utveckling. I kommunen: Service nära, vägar, tomter.

Bok, ljudbok eller film? 
Bok.

Energidryck, blåbärssoppa eller vatten?
Vatten.

Lisää uutisia