Yhdessä sinua varten – Tillsammans för dig: Kenth Nedergård


Mustasaaren kunnanvaltuustossa on 43 valtuutettua, mutta keitä he ovat? ”Yhdessä sinua varten – Tillsammans för dig” -sarjassa esitellään ihmiset päätösten takana.

Kenth Nedergård. Text, teksti: Korsholm, Mustasaari. Tillsammans för dig - Yhdessä sinua varten.

Asetuin ehdolle kuntavaaleissa, koska mielestäni Mustasaaren tulee jatkossakin olla hyvinvoiva ja itsenäinen kunta, jonka talous on kunnossa. Työskentelen elävän kunnan puolesta. Sähkö, tiet, vesi ja viemäri sekä kunnan palvelut kohtuullisen välimatkan päässä koskevat kaikkia mustasaarelaisia. Sen vuoksi haluan olla mukana kehittämässä asioita parempaan suuntaan.

Asun Sulvalla, jossa meillä on omat haasteemme. Sulvan keskusta tarvitsee uutta elämää. Keskustan aluetta tulee suunnitella uudelleen niin että siellä on enemmän vilskettä ja vilinää ja niin että sieltä saadaan pois kaikki tyhjillään olevat vanhat ja hylätyt talot ja tilat. Uusia tontteja ja asuntoja tarvitaan sekä vanhemmille että nuoremmille.

Sulvalle on nyt saatu uudet ja hienot tilat päiväkodille ja koululle ja hyvä koulupiha. Seuraavaksi keskitytään ulkoilualueisiin. Kylässä tulee olla kunnon pallokenttä, mielellään tekonurmikenttä, jolloin sille saadaan paras mahdollinen käyttöaste.

Työskentelen päivittäin kunnan ainutlaatuisen käyntikohteen parissa: Merenkurkun maailmanperintöalue. Meidän pitää panostaa enemmän matkailuelinkeinoon ja kehittää aluetta niin että selviämme yhä kasvavista matkailijamääristä. Olen myös aktiivinen Stundarsissa, joka on kunnan vilkkain museo ja joka myös houkuttelee kävijöitä läheltä ja kaukaa.

Olen toiminut eri luottamustehtävissä sekä Mustasaaressa että Korsnäsissä jo 30 vuoden ajan. Tällä hetkellä toimin Mustasaaressa valtuutettuna, kunnanhallituksen jäsenenä ja yhdyskuntarakentamisen valiokunnan puheenjohtajana, joten yhdyspintoja on paljon.

Politiikan lisäksi pidän musiikista; kerään vinyylilevyjä, laulan kuorossa ja käyn konserteissa ja teatterissa aina kun ehdin. Asun Sulvalla, olen naimisissa ja minulla on kaksi aikuista lasta.

Mainitse kolme tärkeää asiaa elämässäsi.
Olen ollut mukana vaikuttamassa Suomen tulevaisuuteen, kun olen saanut kaksi lasta, jotka ovat nyt aikuisia ja luovat omaa tulevaisuuttaan.

Musiikki täyttää vapaa-aikani, ja ilman musiikkia en voisi elää. Olen kasvanut heavyrockin parissa ja tulen olemaan heavyrokkari lopun elämäni.

Sulva on maailman paras paikka. Täällä asun rakkaan vaimoni kanssa, viihdymme ja haluamme asua täällä niin kauan kuin mahdollista.

Kirja, äänikirja vai elokuva?
Ennen se oli kirja, nykyään elokuva. Äänikirja jää pois.

Energiajuoma, mustikkakeitto vai vesi?
Näistä vaihtoehdoista valintani on vesi. Energiajuomat jäävät ehdottomasti pois – niistä en pidä. Mustikkamehu on numero 1, jos saisin muotoilla kysymyksen uudestaan.

Jag ställde upp i kommunalvalet för att jag tycker att Korsholm fortsättningsvis ska vara en välmående och självständig kommun med ekonomin i skick. Jag jobbar för att hela Korsholm ska leva. El, vägar, vatten och avlopp, och tillgång till kommunal service inom rimliga avstånd är något som berör alla korsholmare och där vill jag vara med och påverka till det bättre.

Själv bor jag i Solf och där har vi våra egna utmaningar. Solf centrum behöver få nytt liv. Centrumområdet ska planeras om för mer liv och rörelse och för att få bort alla tomma gamla hus och utrymmen, som står övergivna. Nya tomter och bostäder behövs för såväl seniorer som unga.

I Solf har vi nu fått nya och fina utrymmen för daghem och skola och en fin skolgård. Nu ska vi sätta fokus på fritidsområdena. En ordentlig bollplan ska finnas i byn, gärna med konstgräs för största möjliga användningsgrad.

Jag jobbar själv dagligen med kommunens unika besöksmål: världsarvet Kvarkens skärgård. Vi behöver satsa mer på besöksnäringen och utveckla området så att vi klarar av att hantera de allt ökande besöksströmmarna. Jag är också aktiv inom Stundars, som är kommunens mest levande museum och också lockar besökare från när och fjärran.

Jag har hunnit vara förtroendevald i både Korsholm och Korsnäs under 30 år redan. För tillfället är jag invald i kommunfullmäktige i Korsholm, är medlem i kommunstyrelsen och fungerar som ordförande för samhällsbyggnadsutskottet, så mina kontaktytor är många.

Förutom politiken gillar jag musik; samlar på vinylskivor, sjunger i kör och går på konserter och teaterföreställningar alltid när jag hinner. Jag är bosatt i Solf, gift och har två vuxna barn.

Nämn tre viktiga saker i ditt liv
Jag har bidragit till Finlands framtid genom att skaffa två barn, som idag blivit vuxna och håller på att skapa sin egen framtid.

Musiken, som jag fyller min fritid med, skulle jag inte kunna leva utan. Jag är uppväxt med hårdrock och kommer att vara hårdrockare resten av mitt liv.

Solf är den bästa platsen på jorden. Här bor jag med min kära fru, vi trivs och här vill vi bo så länge det går.

Bok, ljudbok eller film?
Tidigare var det bok, numera är det film. Ljudboken går bort.

Energidryck, blåbärssoppa eller vatten?
Av dessa alternativ väljer jag vatten. Energidrycker går definitivt bort – de gillar jag inte. Däremot blir blåbärssaft nr 1 om jag får skriva om frågan.

Lisää uutisia