Yhdessä sinua varten – Tillsammans för dig: Anita Sundman


Mustasaaren kunnanvaltuustossa on 43 valtuutettua, mutta keitä he ovat? ”Yhdessä sinua varten – Tillsammans för dig” -sarjassa esitellään ihmiset päätösten takana.

Anita Sundman. Text, teksti: Korsholm, Mustasaari. Tillsammans för dig - Yhdessä sinua varten.

Olen Anita Sundman, yhteiskuntatieteilijä ja ekonomi. Olen kolmannen kauden valtuutettu, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja ja konsernijaoston puheenjohtaja. Olen työskennellyt jo usean vuoden uraohjauksen koordinaattorina Åbo Akademissa. Asun Österhankmossa, olen naimissa ja minulla on kolme aikuista lasta. Viihdyn saaristossa ja veneilyn parissa, olen aika uusi karavaanari, käyn mielelläni juoksulenkillä ja teen tutkimustyötä. Opin jatkuvasti uusia asioita, ja mitä enemmän opin, sitä enemmän huomaan, mitä en tiedä. Hyvä niin!

Mustasaari on osa palapeliä, jossa eri kunnat ja muut osalliset yhdessä muodostavat palasista kuvan. Yhteinen päämäärämme on, että seutu on kilpailukykyinen ja houkutteleva sekä meille jo täällä asuville että niille, joiden toivomme löytävän seudultamme hyvän elämän ja muuttavan tänne. Tämä edellyttää sekä isoja koko seudun kattavia että pienempiä paikallisia panostuksia, asukkaiden ja yrittäjien tarpeita vastaavaa palvelutasoa ja lisäksi ”sitä pientä ekstraa”. Kaiken tämän tulee mahtua kestävään taloudelliseen kehykseen. Pohjanmaan hyvinvointialueen lisäksi meidän tulee taloudellisten kehysten puitteissa kehittää Mustasaaren kuntaa sekä organisaationa että myös palveluntuottajana.

Meidän tulee kehittää uusia työtapoja innovatiivisilla ratkaisuilla. Palvelujen tarve kasvaa ja rahat on saatava riittämään. Halvempien palveluratkaisujen löytämiseksi meidän pitää tehdä yhteistyötä naapurikuntien, yksityisen sektorin ja yhdistysten kanssa. Valtuutettuina meidän pitää uskaltaa tehdä myös epämukavia päätöksiä.

Mustasaaressa kaikki on lähellä. Kauniit kylämme ovat tärkeä osa Mustasaaren viehättävyyttä – maaseutu ja meri lähellä kaupunkia. Tämän voisimme nostaa paremmin esille markkinoidessamme Mustasaarta.

Mainitse kolme tärkeää asiaa elämässäsi.
Perhe, työ, aikaa olla tekemättä mitään.

Kirja, äänikirja vai elokuva?
Luen paljon työssäni ja kokouksiin valmistautuessani, joten illalla katson mielelläni elokuvaa tai sarjaa.

Energiajuoma, mustikkakeitto vai vesi?
Vesi.

Mitt namn är Anita Sundman, samhällsvetare och ekonom. Jag är förtroendevald för tredje perioden, viceordförande i kommunstyrelsen och ordförande i koncernsektionen. Sedan många år tillbaka jobbar jag som koordinator inom karriärvägledning vid Åbo Akademi, bor i Österhankmo, gift och har tre vuxna barn. Jag trivs med skärgård och båtliv, är rätt nybliven karavanare, tar gärna en tur i löpskorna, forskar. Jag lär mig nya saker hela tiden, och ju mer jag lär mig desto mer ser jag vad jag inte vet. Som tur är! 

Korsholm ingår i ett pussel, där olika kommuner och andra aktörer är de bitar som tillsammans skapar bilden. Vårt gemensamma mål är att regionen ska vara konkurrenskraftig och attraktiv, både för oss som redan finns här och för de som vi hoppas ska upptäcka det goda livet i vår region och flytta hit. Det här innebär allt från stora, regionala satsningar till mindre lokala insatser, en servicenivå som svarar mot invånarnas och företagarnas behov och därtill det lilla extra. Allt detta ska ha rum inom en hållbar ekonomisk ram. Vid sidan av Österbottens välfärdsområde behöver vi utveckla Korsholms kommun, både som organisation men också servicen inom de ekonomiska ramar vi har.

Vi behöver vara innovativa när det gäller att hitta nya sätt att arbeta. Behoven av service växer, medlen ska räcka till allt mer. Vi behöver samarbeta med grannkommunerna, med privata sektorn och med föreningar för att hitta lösningar som erbjuder mer service till en billigare peng. Som förtroendevalda ska vi våga ta beslut, också när de känns obekväma.

I Korsholm är det nära överallt. Våra vackra byar är en viktig del av det som gör Korsholm attraktivt – landsbygd och hav nära stad. Vi kan bli bättre på att lyfta fram detta i vår marknadsföring av Korsholm.

Nämn tre viktiga saker i ditt liv.
Familjen, jobbet, samt tid att göra ingenting.

Bok, ljudbok eller film? 
Läser mycket i jobbet och inför möten så ser gärna en film eller en serie när kvällen kommer.

Energidryck, blåbärssoppa eller vatten?
Vatten.

Lisää uutisia