Päätöksiä valtuuston talousarviokokouksesta 2021


Mustasaaren kunnanvaltuusto valitsi Mustasaaren kunnan hyvinvointijohtajaksi Otto Domarsin. Valtuusto teki valinnan kokouksessaan 15.11.2021. Kokouksessa perustettiin myös IT-päällikön virka. Vuoden 2022 talousarvio ja investointiohjelma 2022–2026 hyväksyttiin, ja vuoden 2022 tuloveroprosentti lyötiin lukkoon. Tuloveroprosentti 2022 pysyy ennallaan 20,75 prosentissa.

Otto Domars.

Kunnanvaltuusto valitsi Mustasaaren kunnan hyvinvointijohtajaksi valtiotieteiden maisteri Otto Domarsin. Päätös tehtiin äänestyksen jälkeen. Domars sai 30 ääntä, Niklas Granö 8 ääntä ja Marcus Beijar 5 ääntä. Virkaa haki 12 henkilöä. Marcus Beijar valittiin varasijalle.

Valtuusto päätti perustaa IT-päällikön viran 1.12.2021 alkaen. IT-päällikkö on kunnan IT-osaston esihenkilö, ja hänellä on muun muassa IT-toiminnan ja sen kehittämisen sekä tietoturvan ja tietosuojan kokonaisvastuu.

Talousarvio hyväksyttiin muutamalla lisäyksellä investiointiohjelmassa

Valtuusto hyväksyi talousarvion 2022, taloussuunnitelman 2023–2024 ja investointiohjelman 2022–2026. Kokonaistoimintakate vuonna 2022 on 116,6 miljoonaa euroa. Toimintakate rahoitetaan veroilla ja valtionosuuksilla. Tulos on noin 580 000 euroa ylijäämäinen. Talousarvioehdotukseen sisältyy Pohjanmaan hyvinvointialuetta varten erillinen 64 miljoonan euron momentti, joka muodostaa Mustasaaren kunnan maksuosuuden kuntalaisten tarvitsemasta sosiaalihuollosta, perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta.

Investointiohjelmaan tehtiin lisäykset: Katuvalojen rakentaminen 50 000 euroa vuodessa vuosina 2022–2026 sekä yksittäisen teiden perusparantaminen korotettiin 100 000 euroon vuodessa vuosina 2023–2026. Urheilumajan kunnostukseen varattu määräraha 250 000 euroa siirrettiin vuodesta 2024 vuoteen 2023.

Suurin investointi talousarviossa on Mustasaaren sivistyskampus, joka sisältää monia uudistuksia nykyisen koulukeskuksen alueella Sepänkylässä. Kokonaisuudessaan hanke on kunnan historian suurin investointi. Talousarvioon sisältyy 26,3 miljoonan euron määräraha sivistyskampukselle jakautuneena vuosille 2022–2026.

Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentti ennallaan

Mustasaaren tuloveroprosentti on ollut 20,75 prosenttia vuodesta 2014 ja pysyy samana myös vuonna 2022. Käytännössä veroprosentti on samalla tasolla myös vuonna 2023, koska kunnilla ei ole mahdollisuutta päättää vuoden 2023 kunnallisveroprosentista. Myös kiinteistöveroprosentti pysyy ennallaan vuonna 2022.

Lisää uutisia