Mustasaaren kunnan panostus kestävään kehitykseen alkaa näkyä


Mustasaaren kunnan ilmasto- ja energiastrategia hyväksyttiin neljä kuukautta sitten, ja jo nyt on nähtävissä ensimmäisiä tuloksia kestävän kehitykseen ja ympäristötoimiin panostamisesta. Kunta on kilpailuttanut sähkönergiansa tuottajilta, jotka käyttävät ensisijaisesti uusiutuvia energialähteitä. Kunta on myös palkannut projektijohtajaksi Geir Byrkjelandin työskentelemään ilmastojohtajuuden parissa.

Solig skogsglänta med mossa. Aurinkoinen metsä, jossa paljon sammalta.

Mustasaaren kunnan uusi ilmasto- ja energiastrategia hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 10.6.2021. Strategia kattaa vuodet 2021–2023 ja keskittyy ilmasto- ja energia-asioihin. Kunnassa käydään läpi työrutiinit, käyttäytyminen, kuntakonsernin toiminta sekä kunnan rooli hankkijana.

Kaikissa kunnan rakennuksissa vaihdetaan ajan mittaan fossiiliset polttoaineet uusiutuviin energialähteisiin ja tarkastellaan myös sähkönkulutusta. Ensimmäisenä askeleena on, että kunta on lisämaksusta valinnut nykyiseltä sähköntoimittajalta vihreän sähkövaihtoehdon. Yhdyskuntarakentamisen valiokunta päätti sähköenergian hankinnasta kokouksessaan 1.9.2021.

Mustasaaren kunta on myös palkannut projektijohtajan, jonka tehtävänä on kehittää kunnan ilmastojohtajuutta. Geir Byrkjeland aloitti projektijohtajan tehtävässä 1.8.2021.

– Hankkeessa on tarkoituksena sisällyttää kestävyys ja ilmastoasiat kunnan toimintaan ja toimintoihin ja pitkällä tähtäimellä ottaa kuntalaiset ja yritykset mukaan työhön, Byrkjeland sanoo.

Geir Byrkjeland.
Geir Byrkjeland.

Työtä tehdään työpajoissa sekä luentojen ja kampanjoiden muodossa.

– Olen koko elämäni ajan henkilökohtaisella tasolla miettinyt ja toteuttanut kestävää elämäntapaa ja ympäristöetiikkaa, joten tämä työ tuntuu todella merkitykselliseltä.

Parhaillaan Byrkjeland tekee yhteistyötä Kuntamaiseman kanssa seurantatyökalun kehittämistä varten. Hän on myös tehnyt videon, jossa kunnanjohtaja Rurik Ahlberg kertoo millä tavoin kunta edistää kestävää kehitystä ja omista henkilökohtaisista ilmastoteoistaan. Video on julkaistu Mustasaaren kunnan Youtube-kanavalla.

Ympäristöministeriö rahoittaa osan Mustasaaren kunnan projektista, jossa rakennetaan järjestelmä kunnan ilmastovaikutusten vähentämiseksi positiivisella ja näkyvällä tavalla. Hanke luo kunnalle edellytykset määrätietoiseen, ilmastoystävälliseen työtapaan myös tulevaisuudessa.

Linkki Mustasaaren kunnan ilmasto- ja energiastrategiaan
Linkki videoon, jossa kunnanjohtaja Rurik Ahlberg esiintyy Mustasaaren kunnan Youtube kanavalla

Lisää uutisia