Modernit digitaaliset metodit opetuksessa Mustasaaressa


Mustasaaressa otetaan parhaillaan käyttöön digitaalista opinpolkua kaikissa suomen- ja ruotsinkielisissä peruskouluissa sekä esikouluissa. Digitaalista tietoa ei tule pitää irrallisena tietona vaan välineenä oppilaan kouluarjessa. Kunnan IT-tutorit työstivät yhdessä niin kutsutun DigiEko-ryhmän kanssa opinpolkua keväällä 2021.

Barn håller i en lärplatta. På golvet ett runt klot. Lapsi pitää tablettia kädessä. Lattialla pieni pyöreä pallo.

Sivistyslautakunta hyväksyi digitaalisen opinpolun 15.6.2021. Opinpolku on konkreettinen ja se on jaettu eri osa-alueisiin opintosuunnitelman mukaisesti. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen opinpolku 1–3-vuotiaille näyttää tältä:

Tekninen osaaminen ja perustiedot
Saa ensikosketuksen tablettiin yhdessä aikuisen kanssa.
Tutustuu digitaalisten laitteiden huolelliseen ja oikeaoppiseen käsittelyyn yhdessä aikuisen kanssa, esim. laitteiden lataaminen.

Tekstin-, kuvan- ja äänenkäsittely sekä erityistyökalut
Tutustuu oppimisprosessin digitaaliseen dokumentointiin, jonka henkilökunta tekee.
Saa sovelluksista tukea oppimiseen, esimerkiksi kielen ja motoristen taitojen oppimiseen.

Ohjelmointi ja graafinen suunnittelu
Autetaan huomaamaan asioiden järjestyksiä arjessa, esim. pukeminen oikeassa järjestyksessä, ts. analoginen ohjelmointi.

Informaatiolukutaito, tiedonhaku ja lähdekritiikki
Kokeilee yhdessä aikuisen kanssa hakea tietoa internetistä.

Netiketti ja tietoturva
Tutustutetaan käyttämään digitaalisia työkaluja monipuolisesti ja turvallisesti.

Vuorovaiktus ja verkostoituminen
Tutustuu oman oppimisprosessinsa dokumentointiin.

Terveys, hyvinvointi ja ergonomia
Kannustetaan kokemaan liikunnan iloa esim. sovellusten ja videoiden avulla.

Tutustu digitaaliseen opinpolkuun

Digitaalisen opinpolun käyttöönotto

Oppimisympäristöhankkeessa MODIM – modernit digitaaliset metodit Mustasaaressa 2021–2023 – halutaan kehittää ja juurruttaa tiettyjä osia opintosuunnitelmasta. Välineitä ovat robottiohjelmointi, pelipohjainen oppiminen sekä virtuaalitodellisuuden (VR, Virtual Reality) ja lisätyn todellisuuden (AR, Augmented Reality) opetuskäyttö.

Lue lisää Modernit digitaaliset metodit .hankkeesta Mustasaaressa

Robottiohjelmointi toteutetaan lapsen iästä riippuen eri tavoin. Esikoulussa käytössä on robottihiiret, 3–6-luokkalaiset käyttävät Sphero Bolt -robotteja, joiden avulla lapset oppivat blokkikoodausta ja luokilla 7–9 siirrytään kehittyneempään blokkikoodaukseen.

Yksi Mustasaaren hankkeen vetäjistä on projektikoordinaattori ja IT-tutori Anette Hjerpe.

Kvinna lyfter apparat från ögonen. Nainen nostaa laitetta pois silmien edestä.
Anette Hjerpe riisuu virtuaalilasit.

– Viime viikolla järjestämässämme työpajassa opettajilla oli mahdollisuus kokeilla eri välineistöä, minkä jälkeen robottikaluston varausten määrä lisääntyi huomattavasti. Saatuaan ensimmäisen kosketuksen digitaalisiin työkaluihin monet haluavat ottaa työkalut käyttöön opetuksessaan, Hjerpe sanoo.

Aikaisempia kokemuksia hyödynnetään

MODIM-hankkeen kautta Hjerpe ja muut aktiivit haluavat jakaa Smedsby-Böle skolan osaamista, jonka koulu on kerännyt osallistumalla kahteen laajaan Erasmus+ -hankkeeseen, EARLY ja VEGA.

EARLY oli robottiohjelmointihanke, jonka yhtenä tuloksena olivat verkkosivulla julkaistavat tutoriaalit ja opetusjaksot. Myös Smedsby-Böle skola on julkaissut aineistoa sivustolle.

EARLY palkittiin lokakuussa 2021 palkinnolla European Innovative Education Award. Palkinto annettiin koulukehittämisen panoksista saatesanoilla ”This project has broken the mould in education and can serve as a source of inspiration for others, to make teaching and learning0 more engaging, participatory and inclusive”.

Tutustu EARLY:n verkkosivuun

VEGA-hanke on edelleen käynnissä rinnakkain MODIM-hankkeen kanssa. VEGA-hankkeessa keskitytään pelipohjaiseen oppimiseen ja virtuaalitodellisuuteen. VEGA:n verkkosivuilta löytyy jo nyt VR-opetusjaksoja.

Tutustu VEGA:n verkkosivuun

Kvinna med apparat framför ögonen ser mot en skärm. Nainen, jolla laite silmien edessä katsoo näyttöä päin.
Virtuaalitodellisuutta käytetään myös opetuksessa. Tässä Anette Hjerpe tutustuu ihmiskehoon sisältä päin.

MODIM-projektissa konkreettiset tavoitteet

MODIM-työryhmään, joka on aloittanut työnsä syksyllä, kuuluu opettajia kaikista peruskoulun opetusasteista sekä suomenkielisistä että ruotsinkielisistä kouluista. Työryhmän tavoitteena on muun muassa:

  • ottaa talteen koulujen osaamista
  • kehittää omaa osaamistaan osallistumalla työpajoihin ja opintokäynteihin
  • jakaa osaamistaan eteenpäin kentällä
  • johtaa työpajoja omissa kouluissa sekä toimia apuohjaajana kunnallisissa ja alueellisissa työpajoissa
  • verkostoitua Erasmus EARLY- ja VEGA -oaspuolten kanssa
  • Rakentaa verkkosivu, jonne kaikki aineisto tallennetaan ja josta löytyy hyödyllisiä linkkejä.
Grupp med människor håller i runda bollar och plattor. Ryhmä ihmisiä, jotka pitävät palloja ja tabletteja käsissään
Osa MODIM-työryhmästä. Vasemmalta: Andreas Björkholm, Urban Mietala, Teemu Rantala, Anna Nylund, Erica Dahlback ja Tuomo Mäki-Maunus.

DigiEko

Mustasaaren kunnan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökuntaa on osallistunut yhteis- työssä Åbo Akademin elinikäisen oppimisen keskuksen(CLL) kanssa DigiEko-kehittämishankkeeseen. DigiEko-täydennyskoulutus alkoi marraskuussa 2020 ja jatkuu vuoden 2021 loppuun asti.

DigiEkon tavoitteena on tukea digitaalisten ekosysteemien (oppimisalustat, viestintäjärjestelmät, tuottavuustyökalut ja tekniikka) laatimista ja kehittämistä kuudessa ruotsinkielisen Suomen kunnassa yhdenvertaisuuden lisäämiseksi. DigiEko-ryhmän tarkoituksena on ollut antaa kunnille paremmat työkalut omien digitaalisten opinpolkujen laatimiseen. Ryhmä on muun muassa työstänyt kansallisen opintosuunnitelman sisältöä, monilukutaitoa ja uuslukutaitoa.
Lisätietoja: Anette

Lisää uutisia