Liftin linjasto julkaistiin – uudet linjat mahdollistavat entistä sujuvamman matkanteon


Mustasaaren kunnan ja Vaasan kaupungin yhteinen alueellinen joukkoliikenne, Lifti, aloittaa toimintansa ensi vuoden elokuussa. Uudistus tähtää entistä sujuvampaan matkantekoon, lyhyempiin matka-aikoihin ja tiheämpiin vuoroväleihin erityisesti ruuhka-aikaan. Liftin linjasto julkaistaan jo nyt, jotta asukkaat ehtivät tutustua uusiin reitteihin ajan kanssa.

Karta, kartta. Text: Lift. Teksti: Lifti.

Joukkoliikenneuudistuksen ensisijaisena tavoitteena on helpottaa kuntalaisten arkea ja mahdollistaa entistä sujuvampi matkanteko asuinalueiden, työpaikkakeskittymien ja muiden keskeisten kohteiden välillä.

Linjojen suunnittelussa huomioitiin muun muassa alueelliset asukasmäärät, asuinalueiden kehittyminen sekä merkittävimmät työpaikkakeskittymät nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi esimerkiksi keskussairaalan alueen kehittymisellä sekä koulujen ja oppilaitoksien sijainnilla oli suuri merkitys tarkempia reittejä mietittäessä.

– Liftin myötä Vaasan seudun joukkoliikenteen palvelutaso parantuu huomattavasti. Pyrimme ottamaan erilaiset tarpeet huomioon linjaston suunnittelussa ja toivottavasti jatkossa yhä useammat kokevat bussin varteenotettavaksi vaihtoehdoksi omalle autolle tai muille kulkumuodoille, joukkoliikennesuunnittelija Anastassia Backlund kertoo.

Rengaslinjoista heilurilinjoihin

Liftin näkyvin muutos on siirtyminen nykyisistä pitkistä rengaslinjoista selkeisiin heilurilinjoihin, joissa bussit kulkevat edestakaisin samaa reittiä. Uudet linjat kulkevat lähes poikkeuksetta keskustan kautta, mikä lisää keskustan ylittävien suorien ja nopeiden yhteyksien määrää huomattavasti.

Elokuusta lähtien Vaasan seudun paikallisliikenne muodostuu kahdeksasta säännöllisesti ajettavasta heilurilinjasta, yhdestä suorasta työmatkaliikenteen vuorosta Västervikin ja Gerbyn alueelta Runsoriin sekä kahdesta kouluvuorosta.

Myöhemmin julkaistaan vielä seudulliset vuorot Maalahden ja Vähänkyrön suuntaan. Näiden liikennöinti hoidetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Vaasan kaupungin yhteishankintana.

Uusi linjasto on lisätty myös Vaasan kaupungin nettisivuille sekä karttapalveluun, josta löydät tarkemmat kuvaukset ja reitit jokaisesta linjasta.

Vuosittaiset ajokilometrit kasvavat huimasti

Linjastouudistuksen tavoitteena on parantaa nykyistä palvelutasoa eli laajentaa liikennöintiaikoja, kasvattaa vuorotiheyksiä ja nopeuttaa matka-aikoja. Uusi linjasto on myös nykyiseen verrattuna huomattavasti selkeämpi ja suoraviivaisempi.

– Bussien vuosittaiset ajokilometrit kasvavat muutoksen myötä nykyisestä noin miljoonasta kilometristä noin kahteen miljoonaan. Tämä kuvaa hyvin muutoksen laajuutta ja palvelutason tuntuvaa parantumista, Backlund kertoo.

– Haluamme lisäksi parantaa joukkoliikenteen täsmällisyyttä ja luotettavuutta sekä tehdä reiteistä käyttäjälle helpommin ymmärrettäviä. Myös aikataulujen suunnittelussa on noudatettu pääsääntöisesti vakiominuuttiperiaatetta, eli lähdöt tapahtuvat joka tunti samalla minuuttiluvulla, hän jatkaa.

Linjastouudistus tuo helpotusta erityisesti ruuhka-ajan liikenteeseen, jolloin vuorotarjonta kasvaa noin puolella Mustasaaren ja Vaasan nykyisestä 542 pysäkistä.

Eniten positiivisia vaikutuksia kohdistuu niille alueille, joilla on eniten kysyntää joukkoliikenteelle. Parannus näkyy erityisen selvästi keskussairaalan alueella, jonne on uuden sairaalarakennuksen valmistuessa keskittymässä erikoissairaanhoidon lisäksi Vaasan perusterveyden- ja sosiaalihuollon palvelut.

– Liftin myötä keskussairaalan pysäkeiltä lähtee ruuhka-aikoina bussi lähes 5 minuutin välein, kun nykyään vuoroväli on 25 minuuttia, Backlund selventää.

Suurimmat parannukset koskevat Sepänkylän, Vaskiluodon, Ristinummen, Vanhan Vaasan sekä Vetokannaksen, Gerbyn ja Västervikin alueita.

Linjaston suoraviivaistamisen myötä vuorotarjonta tulee myös heikkenemään osalla pysäkeistä ja pieni osa pysäkeistä poistuu säännöllisen liikenteen käytöstä.

Sepänkylä entistä kiinteämpi osa seudun joukkoliikennettä

Mustasaari ja Vaasa ovat sitoutuneet yhteiseen joukkoliikenteen toimivalta-alueeseen, joten jatkossa myös Mustasaaren keskustoimintojen alue Sepänkylä on entistä luontevampi osa Vaasan seudun yhteistä paikallisliikennettä.

Elokuusta lähtien bussit lähtevät Sepänkylästä Kivihakaan, keskustaan ja Vaskiluotoon huomattavasti aiempaa tiheämmin. Myös liikennöintiajat pitenevät merkittävästi: jatkossa bussit kulkevat klo 21.30 asti, kun nykyisin viimeinen vuoro Sepänkylästä lähtee jo klo 18.30. Linjaa voidaan tulevaisuudessa jatkaa myös Koivulahden tai Karperön ja Raippaluodon suuntiin.

– Muutoksen myötä saamme Sepänkylän linjaan tiheämmät vuorovälit, mikä palvelee alueen asukkaita huomattavasti paremmin. Mikä tärkeintä, muutos mahdollistaa tulevaisuudessa paikallisliikennealueen laajenemisen, liikenteiden päällekkäisyyksien vähenemisen sekä asukkaiden paremman ja tasapuolisemman kohtelun, Mustasaaren kunnan elinkeinopäällikkö Henna-Maija Sumuvuori toteaa.

Aikataulut julkaistaan hyvissä ajoin ennen elokuun alkua

Liftin valmistelu etenee tiiviisti elokuun alkuun saakka. Liikennöitsijä vaihtuu heinäkuussa ja uusi linjasto otetaan käyttöön talviaikataulujen yhteydessä.

– Olemme parhaillaan hankkimassa uusia busseja ja viimeistelemme asiakkaille näkyviä sovelluksia sekä päivitämme taustajärjestelmiä ja lipunmyyntiä. Seuraavaksi keskitymme aikataulujen tekemiseen, jotka julkaistaan hyvissä ajoin ennen liikennöinnin alkua, Backlund kertoo.

Backlund toivoo, että uusiin linjoihin tutustutaan ajan kanssa ja hyvissä ajoin ennen kuin Lifti aloittaa toimintansa.

Tutustu Liftin linjastoon ja reitteihin

Lisää uutisia