Akkumateriaalitehtaan asukaskysely


Oheisella asukaskyselyllä selvitetään hankkeen mahdollisia vaikutuksia lähialueen elinoloihin ja viihtyvyyteen.

yellow and green excavator on rocky ground during daytime

Akkumateriaalitehdas edellyttää YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia. Oheisella asukaskyselyllä selvitetään hankkeen mahdollisia vaikutuksia lähialueen elinoloihin ja viihtyvyyteen. Kysely liittyy parhaillaan käynnissä olevaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (YVA).

Vastaa kyselyyn tässä.

Vaikutusten arvioinnista sekä kyselyn toteutuksesta vastaa Ramboll Finland Oy Johnson Mattheyn toimeksiannosta. 

Lisää uutisia