Kuntavaalit 2021


Kuntavaalien vahvistettu tulos.

Kuntavaalit

Tulokset

Tilastot

Ehdokaslistat

Vaalien tulokset

Oikeusministeriön tulospalvelu

Vaalipäivä

Vaalihuoneistot ovat auki klo 9.00–20.00. Vaalipäivänä saat äänestää vain omassa äänestyspaikassasi. Se on merkitty postitse tulleeseen ilmoituskorttiin.

Äänestysalueet ja äänestyspaikat:

 1. Björköby, Bodagården
 2. Raippaluoto, Replot-Björkö skola
 3. Norra Vallgrund, Vallgrund skola
 4. Södra Vallgrund, Södra Vallgrundin ns-talo
 5. Brändövik–Söderudden, Odd Inn
 6. Iskmo–Jungsund, Iskmo-Jungsundin ns-talo
 7. Karperö, Norra Korsholms skola
 8. Sepänkylän eteläinen, Mustasaaren virastotalo
 9. Sepänkylän pohjoinen, Korsholms gymnasium
 10. Skatila, Wasa UF Skatila
 11. Helsingby, Helsingby skola
 12. Tölby–Vikby, Tölby-Vikby skola
 13. Sulva, Solf skola
 14. Koskö, Koskön kokoontumistalo
 15. Petsmo, Petsmo daghem
 16. Koivulahti, Koivulahden oppimiskeskus
 17. Kuni, Kuni daghem
 18. Vassor, Marttayhdistyksen talo
 19. Västerhankmo, Hankmo daghem
 20. Österhankmo, Österhankmon kylätalo
 21. Köklot, Kaukaluodon kylätalo

Muista henkilöllisyystodistus

Äänestäjän on pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Ota mukaan esimerkiksi ajokortti, passi tai poliisin myöntämä henkilökortti. Voit joutua riisumaan kasvomaskin, jotta vaalivirkailija voi varmistaa henkilöllisyytesi.

Kuntavaaleissa voi äänestää turvallisesti

Äänestyspaikoilla on tarjolla käsihuuhdetta tai mahdolli­suus käsien pesuun. Voit käyttää kasvomaskia äänestäessäsi, mutta vaali­virkailija voi pyytää sinua riisumaan maskin tilapäisesti, jotta hän voi varmistaa henkilöllisyytesi. Halutessasi voit käyttää äänestyksessä omaa kynää. Sekä lyijykynä että kuulakärkikynä käyvät, mutta älä käytä esimerkiksi tussikynää, sillä se näkyy äänestys­lipun läpi. Vältä tarpeetonta oleskelua äänestyspaikalla. Äänestys­kopin seinällä on ehdokaslistat, mutta päätä mielellään jo ennen äänestyspaikalle tuloa, ketä äänestät. Ota henkilöllisyys­todistus valmiiksi esille ennen omaa vuoroasi. Pidä riittävä turvaväli edellä jonottavaan.

Lisätietoja

www.mustasaari.fi/kuntavaalit-2021 Jos sinulla on kysymyksiä ääni­oikeudesta tai ilmoitus­kortista, ota yhteyttä Digi- ja väestötietovirastoon (entinen maistraatti), 029 553 9451. Oikeusministeriön maksuton palvelu­numero 0800 94 770. Mustasaaren kunnan keskusvaali­lautakunta, 050 69 635. Jäljitystiimi antaa ohjeita karanteenissa tai eristyksessä oleville. Yhteystiedot löydät saamastasi karanteeni- tai eristyspäätöksestä.

Ohjeita karanteenissa tai eristyksessä olevalle

HUOM! Nämä ohjeet perustuvat oikeusministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeisiin sekä tartuntatautilakiin ja vaalilakiin. Jos kunnan tartuntatautilääkäri on määrännyt sinut karanteeniin tai eristykseen, tarvitset jäljitystiimiltä luvan äänestääkses­i kuntavaaleissa. Lisätietoja on saamassas­i karanteeni- tai eristyspäätöksessä.

Vaalipäivänä

Jos kunnan tartuntatautilääkäri on määrännyt sinut karan­teeniin tai eristykseen, voit äänestää vaali­päivänä omassa äänestys­paikassa. Voit tulla äänestys­paikalle esimer­kiksi autolla, mutta et saa tulla sisälle vaalihuoneistoon. Vaalihuoneiston ulkopuolella olevass­a kyltissä on puhelin­numero, johon soittamalla saat yhteyden vaalivirkailijaan, joka tulee ulos niin että voit äänestää ulkona.

Vapaaehtoinen karanteeni tai vapaaehtoinen eristys

Jos olet vapaaehtoisesti karanteenissa tai vapaaehtoisess­a eristyksessä, voit äänestää tavalliseen tapaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa tai omass­a äänestyspaikassa vaalipäivänä. Siinä tapauksessa sinull­a ei ole oikeutta kotiäänestykseen.

Lisätietoja

Jäljitystiimi antaa ohjeita karanteenissa tai eristyksessä oleville. Yhteystiedot löydät saamastasi karanteeni- tai eristyspäätöksestä. Mustasaaren kunnan keskusvaali­lautakunta, 050 69 635. Mustasaaressa 19.5.2021 Keskusvaalilautakunta
Lisää uutisia