Maantien 673 parantaminen rakentamalla jalkakäytävä ja pyörätie välille Vikby-Sulva


Ilmoitus suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta.

blue and yellow pedestrian lane

Mustasaaren kunta, sovittuaan asiasta Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) kanssa, käynnistää tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. Lisätietoja löytyy alla olevasta linkistä.

Lisää uutisia