Varhaiskasvatuspaikan muutokset/irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikan vaihtamista haetaan muutoslomakkeella. Lomake jätetään alueen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluesimiehelle.

Varhaiskasvatuspaikka irtisanotaan muutoslomakkeella. Lomake jätetään alueen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluesimiehelle.