Pari-, rivi- ja kerrostalotontit

Mustasaaren kunta tarjoaa pari-, rivi- ja kerrostalotontteja vuokratonteiksi eri puolilla kuntaa sijaitsevilla asemakaava-alueilla ja alueilla, joilla on maankäyttösuunnitelma.

Asemakaava-alueiden tonteille on rakennettu kunnallistekniikka valmiiksi, kun taas maankäyttösuunnitelma-alueilta voi puuttua kunnallistekniikka.

Vapaita tontteja varataan hakemuksesta. Tontit varataan yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätöksellä. Varausaika on 12 kuukautta, ja tänä aikana on jätettävä rakennuslupahakemus rakennusvalvontaan. Rakennuslupahakemuksen jättämisen jälkeen laaditaan vuokrasopimus. Varatusta tontista peritään varausmaksu, joka on 50 prosenttia vuosivuokrasta.

Uusista jakoon tulevista tonteista ilmoitetaan kunnan verkkosivuilla ja paikallislehdissä.