Vanhustenhuollon maksut

Kotihoito ja kevyempi palveluasuminen

Jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun ja pitkäaikaisen asumispalvelun maksut määräytyvät asiakkaan tarpeiden, palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan samalla tavalla kuin kotihoidon maksuissa aiemminkin. Palvelukokonaisuuden on vastattava asiakkaan saamaa palvelupäätöstä. Mikäli palvelujen tarpeessa tai palvelujen toteutuksessa tapahtuu muutoksia, palvelupäätöstä on muutettava ja maksupäätös tarkistettava.

Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrätessä saadaan käyttää maksuprosenttia, joka vastaa palvelutuntien keskimääräistä määrää. Palvelutunnit huomioidaan kokonaisina tunteina siten, että osittaiset palvelutunnit pyöristetään lähimpään kokonaiseen tuntiin ja puolikkaat tunnit pyöristetään ylöspäin.

Tulorajat. Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla kustakin seuraavasta henkilöstä.

Perheen koko, henkilömäärä1 2 3 4 5 6
Tuloraja, euroa kuukaudessa588 1 084 1 701 2 103 2 546 2 924

Maksuprosentti perheen koon mukaan

Palvelutunnit kuukaudessa123456 henkilöä tai enemmän
4 tuntia tai vähemmän8,007,006,006,006,006,00
510,008,757,507,507,507,50
612,0010,509,009,009,009,00
714,0012,2510,5010,5010,5010,50
816,0014,0012,0012,0012,0012,00
917,0014,7512,5012,5012,5012,00
1018,0015,5013,0013,0013,0012,00
1119,0016,2513,5013,5013,5012,00
1220,0017,0014,0014,0014,0012,00
1321,0017,7514,5014,5014,0012,00
1422,0018,5015,0015,0014,0012,00
1523,0019,2515,5015,5014,0012,00
1624,0020,0016,0016,0014,0012,00
1724,5020,5016,5016,0014,0012,00
1825,0021,0017,0016,0014,0012,00
1925,5021,5017,5016,0014,0012,00
2026,0022,0018,0016,0014,0012,00
2126,5022,5018,5016,0014,0012,00
2227,0023,0019,0016,0014,0012,00
2327,5023,5019,0016,0014,0012,00
2428,0024,0019,0016,0014,0012,00
2528,5024,0019,0016,0014,0012,00
2629,0024,0019,0016,0014,0012,00
2729,5024,0019,0016,0014,0012,00
2830,0024,0019,0016,0014,0012,00
2930,5024,0019,0016,0014,0012,00
3031,0024,0019,0016,0014,0012,00
3131,5024,0019,0016,0014,0012,00
3232,0024,0019,0016,0014,0012,00
3332,5024,0019,0016,0014,0012,00
3433,0024,0019,0016,0014,0012,00
3533,5024,0019,0016,0014,0012,00
3634,0024,0019,0016,0014,0012,00
3734,5024,0019,0016,0014,0012,00
38 tai enemmän35,0024,0019,0016,0014,0012,00

Kunta saa periä kohtuullisen maksun kotihoitoon ja asumispalveluun liittyvistä tukipalveluista, jotka sisältyvät asiakassuunnitelmaan.

Maksut 1.1.2021 alkaen 
Ateriapalvelu 
Aamupala1,90 €
Lounas7,80 €
Päivällinen1,90 €
Kahvi/Tee ja leipä1,50 €
Kahvi/Tee ilman leipää0,80 €
Iltapala2,10 €
 
Turvapuhelin, kuukausimaksu28,00 €
Turvapuhelin, multiroaming-SIM-kortilla, kuukausimaksu38,00 €
 
Vaatehuoltopalvelut; Solhörnan, koneellinen (enintään 34 €/kk)7,00 €
 
Kylvetys/sauna, kerta7,00 €
Kauppa-apu, kuukausimaksu11,00 €
Juomavedenkuljetus, kuukausimaksu12,00 €
Kuljetuspalvelut 
Omavastuu/matka, vaikeavammainen  bussitaksan mukaan
Kuljetus tukipalveluihin, meno–paluu (päiväkeskus, kylvetys/sauna)8,50 €
 
Omaishoitajan sijaisapu kotona, enintään 8 tuntia/kerta8,00 €

Tilapäinen kotihoito

Tilapäisen kotihoidon maksu on 11 euroa/tunti. Jos päivän aikana käydään useamman kerran, maksu määräytyy käyntien yhteenlasketun ajan perusteella.

Tehostetun palveluasuminen

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksuista määrätään lain 7 c §:ssä. Kunta saa periä palvelusta asiakkaalta kuukausimaksun, joka määrätään asiakkaan (ja mahdollisen puolison) nettokuukausitulojen perusteella. Maksu saa olla enintään 85 prosenttia asiakkaan nettokuukausituloista, joista on ensin tehty laissa ilmoitetut vähennykset. Tietyissä laissa tarkemmin säädetyissä tapauksissa maksun voi määrätä puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen perusteella. Puolisoilta peritty maksu voi olla enintään 42,5 prosenttia yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Tässäkin tapauksessa tuloista on ensin tehtävä laissa ilmoitetut vähennykset. Huomioon otettavat vähennykset kerrotaan lomakkeessa.

Pääsääntöisesti asiakkaalla on oltava käytettävissään 15 prosenttia tuloista henkilökohtaisiin menoihin (puolisoilla 57,5 prosenttia). Laissa määrätään henkilökohtaiseen käyttöön jätettävä vähimmäissumma. Kunnan on huolehdittava, että asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on tehostetun palveluasumisen ja perhehoidon asiakkaalle vähintään 164 euroa kuukaudessa ja laitoshoidon asiakkaalle vähintään 110 euroa kuukaudessa. Asiakkaalle on jäätävä henkilökohtaiseen käyttöön vähimmäiskäyttövara myös silloin, kun maksu on määrätty puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen perusteella. Päätöksen asiakasmaksusta tekee viranhaltija.

Lyhytaikainen laitoshoito

Lyhytaikaisessa osastohoidossa Solgårdissa kotihoidon kanssa vuorottelevat säännöllinen jaksohoito, tilapäinen hoito tai sijaishoito. Hoitomaksu on 48,90 euroa hoitopäivältä. Hoitomaksujen kohotessa yhteensä 683 euroon (maksukatto) hoitomaksu alenee 22,50 euroon hoitopäivältä.

Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon terveyskeskuslääkärin antamat avohoitopalvelut, yksilöllinen fysioterapia, sarjahoito, poliklinikkakäynnit ja päiväkirurgia sekä lyhytaikainen osastohoito sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa.

Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen

Sosiaalihuollon palveluista määrättyä maksua ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrättyä maksua on alennettava tai jätettävä maksu kokonaan perimättä, jos maksun periminen vaarantaa asiakkaan tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.