Sotainvalidien palvelut

Vähintään 15 prosentin sotainvalideilla on oikeus seuraaviin valtion korvaamiin avohoidon palveluihin:

  • Kotipalvelu ja tukipalvelut
  • Asumispalvelut
  • Liikkumista tukevat palvelut
  • Omaishoidon tuki
  • Kotisairaanhoidon, päiväsairaanhoidon, yösairaanhoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen sairaanhoitopalvelut