Palveluohjaajat

Palveluohjaus ja palveluneuvonta, klo 9–11

Sepänkylä-Böle, Etelä- ja itä-Mustasaari, Sulva
Puh. 06 327 7590

Pohjois-Mustasaari, Koivulahti, Raippaluoto-Björköby
Puh. 06 327 7591

Palveluohjaaja tarjoaa informaatiota ja ohjausta ikääntyneille suunnatuista palveluista. Palveluneuvonnasta asiakas ohjataan oikean palvelumuodon piiriin. Neuvonta on maksuton.

Palveluohjaajaan voi ottaa yhteyttä seuraavissa asioissa:

  • kotiin annettavat tukipalvelut, esim. ateriapalvelu, turvapuhelin
  • kotipalvelu
  • palveluasuminen
  • yksityiset palvelut, esim. siivouspalvelut
  • erilaisten organisaatioiden palvelut
  • asumisyksiköt, kuntoutus ja etuudet
  • liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminta

Tukipalvelujen tai kotipalvelun tarve arvioidaan aina yksilöllisesti. Palveluohjaaja tulee kotikäynnille ja kartoittaa asiakkaan tarpeet RAI-arvioinnin avulla. RAI-arvioinnin perusteella asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa.

Palveluohjaaja myöntää kotipalvelua ja tukipalveluja asiakkaan tarpeiden mukaan ja ottaa yhteyttä asiakkaan kotipalvelualueen kotipalveluryhmään. Kiireellisessä tapauksessa palvelujen tarve arvioidaan heti. Asiakkaan tai omaisen ottaessa yhteyttä palveluohjaaja tekee arvion tilanteen kiireellisyydestä ja kotikäynnin tarpeesta. Jos tarve on kiireellinen, palvelu myönnetään heti ja kotipalveluryhmään otetaan yhteyttä.