Palveluohjaus ja neuvonta

Vanhusneuvojat kartoittavat muistitoiminnot ja antavat tietoa, ohjeita ja tukea muistisairauksista kärsiville henkilöille ja näiden omaisille.

Erikoisvastaanotolla tarjotaan neuvontaa ja seurantaa potilaille, joilla on sydän- ja verisuonisairauksia, verensokeritasapainon häiriöitä tai metabolinen oireyhtymä.

Mielenterveystiimin vastaanotolla tarjotaan keskustelutukea ja apua stressinhallintaan. Mielenterveystiimin palvelut on tarkoitettu niille 25 vuotta täyttäneille, joilla on mielenterveysongelmia.

Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijä antaa tietoa sosiaalipalveluista ja -eduista ja toimii potilasasiamiehenä.

Palveluohjaajat antavat tietoa kunnan kotipalvelusta ja ohjaavat asiakkaita oikeisiin palvelumuotoihin.

Omaishoidonohjaaja antaa tietoa omaishoidosta ja omaishoitajien vapaista ja sijaishoidosta sekä virkistystoiminnasta.

Kyselyihin palveluasumispaikoista vastaa ja tietoa asumispaikkahakemuksen tekemisestä antaa Elviran vastaava hoitaja.

ARA hoitaa korjausavustusten myöntämisen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hakemus jätetään ARAlle, joka tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen. Lisätietoa korjausavustuksista.

Folkhälsanin Hjälplinje antaa neuvoja ja apua asioissa, jotka voivat olla ajankohtaisia ikääntyneille. Palvelu tarjoaa esimerkiksi apua lomakkeiden täyttämiseen, tietoa oikeuksista ja velvollisuuksista, tietoa siitä, kenen puoleen eri asioissa pitää kääntyä sekä tietoa e-resepteistä. Folkhälsan järjestää myös kuuloneuvontaa henkilöille, jotka tarvitsevat apua kuulokojeen käytössä tai huollossa. Kuuloneuvontaa järjestetään tiettyinä ajankohtina.