Muita tukipalveluja

Vaatehuoltopalvelut

Vaatehuoltopalvelut on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole vaatteiden pesumahdollisuutta kotona.

Kylvetys- ja saunapalvelut

Kylvetys- ja saunapalvelut on tarkoitettu henkilöille, joilla on puutteelliset pesutilat tai joilta peseytymismahdollisuudet puuttuvat kokonaan. Kuljetus on järjestetty, ja kotipalvelun henkilökunta auttaa tarvittaessa peseytymisessä. Kylvetys- ja saunapalveluja tarjotaan Solgårdissa ja Raippaluodon, Koivulahden, Veikkaalan ja Helsingbyn eläkeläistaloissa sekä Sulvan kotipalvelutoimiston yhteydessä.

Kauppa-apu

Kauppa-apua tarjotaan ikääntyneille, jotka eivät enää suoriudu kaupassa käynnistä itse.

Siivous

Henkilöt, jotka eivät alentuneen toimintakyvyn vuoksi pysty siivoamaan itse, voivat ostaa siivouspalveluja arvonlisäverottomasti yksityisiltä palveluntuottajilta. Silloin on yleensä oikeus kotitalousvähennykseen verotuksessa.


Lisätietoja:

Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista