Intervallihoito

Solgårdin lyhytaikaisosastolla on 12 paikkaa intervallihoitoa varten. Lyhytaikaisosaston asiakkaina on omaishoidon tuella kotona hoidettavia henkilöitä ja kotipalvelun asiakkaita.

Intervallihoidon tavoitteena on ylläpitää asiakkaan toimintakykyä ja mahdollisuuksien mukaan parantaa sitä. Kuntoutushenkilökunta työskentelee asiakkaiden kanssa myös näiden kotona esimerkiksi tekemällä kotikäyntejä ja auttamalla apuvälinehankinnoissa.