Kotiin annettava tuki

Kotiin annettava tuki mahdollistaa sen, että ikääntynyt voi asua pitempään tutussa ympäristössä, vaikka avuntarve onkin suuri. Tuki on tarveharkintaista, mikä tarkoittaa, että asiakkaan yksilölliset tarpeet ratkaisevat sen, millaista tukea hän voi saada ja missä määrin hän sitä saa.

Lisätietoja eri palvelumuodoista saa vasemmalla olevasta valikosta.