Asumispalvelut

Kotiin annettavat palvelut ovat palveluasumiseen nähden ensisijainen palvelumuoto.

Kevyemmässä palveluasumisessa on paikalla henkilökuntaa ainoastaan päiväsaikaan ja tehostettua palveluasumista tarjoavissa asumisyksiköissä on henkilökuntaa paikalla ympäri vuorokauden. Kunnassa kevyempää palveluasumista tarjoaa Solhörnanin palvelutalo. Tehostettua palveluasumista tarjoavat asumisyksiköt Aspgården, Elvira, Hanneskoti, Helmiina, Solgård ja Folkhälsanin pienkoti.

Sekä kevyempi että tehostettu palveluasuminen lasketaan avohoidoksi, koska asuminen ja palvelut ovat erillään ja palveluasunnossa asuvalle voidaan myöntää asumistukea ja muita Kelan etuuksia.

Kaikkien asukkaiden kanssa tehdään vuokrasopimus. Vuokran suuruus riippuu asunnon koosta. Vuokraan sisältyy sähkö ja vesi. Asukas maksaa myös palvelumaksun, pesula- ja ateriamaksun sekä perusmaksun, johon sisältyy turvapuhelin.

Hoito ja palvelut suunnitellaan yhdessä ikääntyneen ja tämän omaisten kanssa. Ikääntynyt saa kalustaa ja sisustaa huoneensa mieleisekseen. Palveluasunnossa asukas myös esimerkiksi käyttää omia vaatteita, hygieniatuotteita ja petivaatteita.


Tutustu esitteeseemme