Vanhustenhuolto

Toimintaperiaatteet

Palvelut ikääntyneille

  • ennaltaehkäisevät pitkäaikaisen hoidon tarvetta
  • ovat oikea-aikaisia ja riittäviä
  • tukevat ikääntyneen henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta
  • ovat vahvistettuna palvelusuunnitelmaan.

Tavoitteena on, että ikääntynyt erilaisten tukitoimien avulla voi asua kotona mahdollisimman pitkään.