Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitaja tekee terveystarkastuksia, pitää luentoja terveellisistä elämäntavoista ja on tarvittaessa oppilaiden tavoitettavissa koulupäivän aikana. Kouluterveydenhoitaja toimii myös linkkinä koulun, kodin ja muiden tahojen välillä. Kouluterveydenhoitajan kanssa voi puhua sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin liittyvistä asioista. Vanhemmat ja oppilaat voivat ottaa yhteyttä omaan kouluterveydenhoitajaan puhelinaikana ja kysyä neuvoja.

Sepänkylän koulukeskuksen terveysasemalla järjestetään koululääkärin terveystarkastuksia viikoittain ja mahdollisuuksien mukaan myös muita tarkastuksia. Alakoulujen koululääkärinä toimii oman terveysaseman lääkäri. Alakouluissa ei ole säännöllistä lääkärinvastaanottoa. Jos sairaanhoito edellyttää lääkärikäyntiä, oppilaan on mentävä terveyskeskukseen. Koululääkärille varataan aika aina kouluterveydenhoitajan kautta.

1., 5. ja 8. (9.) luokalla järjestetään laajat terveystarkastukset terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositusten mukaisesti. Oppilaalla on silloin ensin aika kouluterveydenhoitajalle ja sen jälkeen lääkärille. Toivomme, että lääkärintarkastuksessa on läsnä ainakin yksi huoltaja.

Esitietolomakkeet kouluterveydenhuollon laajoihin terveystarkastuksiin 1., 5. ja 8. luokalla 

Jos tunnet itsesi sairaaksi aamulla, on parasta jäädä kotiin. Jos tarvitset kiireellistä lääkärinhoitoa, voit ottaa suoraan kotoa yhteyttä terveyskeskuksen päivystykseen tai sairaanhoidon neuvontaan.

Tavallisimmat infektiotaudit

Hammashoito

Ajanvaraus terveyskeskuksen hammashoitolan kautta tai suoraan hammaslääkäreiltä.

Kouluterveydenhoitajien puhelinajat

Mustasaaren koulut

Vöyrin koulut

6-vuotiaan terveystarkastus

6-vuotiaiden terveystarkastukset siirtyivät lastenneuvolalta kouluterveydenhuollolle 1.8.2018. 6-vuotisterveystarkastus vastaa tarkastusta, joka tehtiin ennen neuvolassa, mutta lapsi on nyt siirtynyt kouluterveydenhuollon asiakkaaksi. Osittain tämä johtuu suunnitellusta sote- ja maakuntauudistuksesta (SOTE/LAPE), osittain siitä, että koulukypsyystestit tekee koulupsykologi, minkä vuoksi on luontevaa, että 6-vuotiaat kuuluvat kouluterveydenhuollon piiriin. 6-vuotiaat saavat kutsun terveystarkastukseen syntymäkuukauden mukaan.