Toimintaterapia

Mustasaaren terveyskeskus
Pääsisäänkäynti A, huone 95
Puh. 044 792 9780

Oravaisten terveyskeskus
Öurintie 25
Puh. 044 727 1209

Toimintaterapia on suunnattu kaikille ikäryhmille. Toimintaterapian tarkoituksena on mahdollistaa ja tukea asiakkaan suoriutumista arkielämässä. Mustasaaren terveyskeskuksen toimintaterapeutin toimenkuvaan kuuluu: 

  • Kuntoutus lähisairaalan kuntoutus- ja akuuttihoito-osastoilla. Päivittäisten toimintojen (ADL), kädentoimintojen ja kognitiivisten toimintojen arvioiminen ja harjoittaminen sekä apuvälineiden sovitus. Tarvittaessa kotikäynti ennen kotiutusta tai sen yhteydessä apuvälineiden ja muutosten tarpeen arvioimiseksi kotona.
  • Polikliininen toimintaterapia aikuisille/ikääntyneille. Päivittäisten toimintojen (ADL), kädentoimintojen ja kognitiivisten toimintojen arvioiminen ja harjoittaminen sekä apuvälineiden sovitus. Harjoittelu tapahtuu kotona tai vastaanotolla, kun tarvitaan jatkoharjoittelua osastolla olon jälkeen tai lääkärin lähetteellä.
  • Kotikuntoutus.
  • Apuvälineet.
  • Perusapuvälineiden sovituksen lisäksi myös nk. pienapuvälineiden (esimerkiksi erityisottimien, -veisten ja -purkinavaajien) sekä erilaisten ranne- ja peukalotukien sovitus. Nämä muun kuntoutushenkilöstön tai lääkärin suosituksesta. Myönnetään asiakkaille, joilla on neurologisia tai reumaattisia sairauksia tai paha nivelrikko.
  • Lapsiarvioinnit.

Toimintaterapiatarpeen arviointi tapahtuu lääkärin, neuvontahenkilökunnan, fysioterapeutin, puheterapeutin, psykologin, erityislastentarhanopettajan tai erityisopettajan suosituksesta. Voidaan arvioida esimerkiksi hienomotorisia valmiuksia, silmän ja käden koordinaatiota, visuaalista hahmottamista, keskittymistä ja sosiaalisia valmiuksia. Mikäli arvioinnin aikana todetaan toimintaterapian tarve, järjestetään se ostopalveluna maksusitoumuksella.